[DOWNLOAD]

Fast Email Extractor 6.1 là một cách dễ dàng và nhanh chóng để xây dựng danh sách chủ đề email chính xác như đang dùng dụng cụ tìm kiếm. Bạn định rõ các từ khoá, ấn một nút và công cụ mang lại hàng ngàn địa chỉ email được trích ra từ kết quả tìm kiếm.

Giới thiệu về phần mềm Fast Email Extractor 6.1

Fast Email Extractor 6.1 là một cách dễ dàng và nhanh chóng để xây dựng danh sách chủ đề email chính xác như đang dùng dụng cụ tìm kiếm. Bạn định rõ các từ khoá, ấn một nút và công cụ mang lại hàng ngàn địa chỉ email được trích ra từ kết quả tìm kiếm.

Fast Email Extractor 6.1

Fast Email Extractor 6.1Xây dựng danh sách Email

Danh mục email ràng buộc liên quan tới các từ khoá của quá trình tìm và nhấn mạnh mục tiêu chủ đề định sẵn. Fast Email Extractor 6.1 có thể tận dụng bất kỳ phương tiện tìm kiếm nào hay tìm kiếm thuận lợi trên bất kỳ trang web nào để tìm ra số fax, tên và địa chỉ email. Sản phẩm phù hợp kết quả tìm kiếm cho các quốc gia, hay sử dụng từ khoá thu hẹp phạm vi tìm kiếm cho các thành phố hay khu vực định rõ. Tất cả đoạn trích đều được lưu lại trong trường dữ liệu bao gồm lịch trình công việc và thậm chí nếu máy tính của bạn đột nhiên bị khởi động lại.

Độ an toàn của Fast Email

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Fast Email mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Fast Email để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *