[DOWNLOAD]

EyeLine Free Video Surveillance Software phần mềm giám sát video chuyên nghiệp được sử dụng để capture và lưu tín hiệu video từ một camera hoặc webcam. 

EyeLine Free Video Surveillance Software phần mềm giám sát video chuyên nghiệp được sử dụng để capture và lưu tín hiệu video từ một camera hoặc webcam.
Ngoài ra NCH Software cũng có các phiên bản chuyên nghiệp khác hỗ trợ nhiều camera số và webcam. EyeLine Professional được thiết kế để sử dụng trong môi trường doanh nghiệp.
 

EyeLine Free Video Surveillance Software

EyeLine Free Video Surveillance SoftwarePhần mềm theo dõi video

Phần mềm EyeLine Free Video Surveillance Software có thể ghi đồng thời nhiều kênh video với cơ chế tự động phát hiện chuyển động nếu cần. Số nguyên video ứng dụng có thể ghi chỉ bị hạn chế bởi dung lượng của máy tính.
Các hình ảnh có thể được stream đến một máy tính trung tâm, upload lên Internet thông qua FTP hoặc lưu trong máy tính cục bộ. Quá trình ghi sẽ tự động được nén để lưu trữ. Bạn có thể thực hiện tìm kiếm theo ngày, thời gian, dòng hoặc dữ liệu khác trực tiếp bằng phần mềm.

Tổng Hợp

Độ an toàn của EyeLine Free Video Surveillance Software giám sát video

Chúng tôi đã phân tích phiên bản EyeLine Free Video Surveillance Software giám sát video mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download EyeLine Free Video Surveillance Software giám sát video để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *