Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download eXtended Task Manager 2.10 (32

[DOWNLOAD] eXtended Task Manager 2.10 là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình…

By admin , in Hệ thống Khác Hệ Thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

eXtended Task Manager 2.10 là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình quản lý process Task Manager có sẵn của Windows.

eXtended Task Manager 2.10 là một tiện ích nhỏ nhằm bổ sung một vài tính năng cho chương trình quản lý process Task Manager có sẵn của Windows.

Với eXtended Task Manager 2.10, bạn có thể xem được các tiến trình về mạng, bao gồm tên tiến trình hoạt động, host (địa chỉ IP) connect đến, cổng dùng giao tiếp, … xem được các chương trình nào đang sử dụng đĩa cứng, với tốc độ đọc, ghi là bao nhiêu; và xem được một file đang được sử dụng bởi chương trình nào, …

eXtended Task Manager 2.10

eXtended Task Manager 2.10 – quản lý process Task Manager

eXtended Task Manager 2.10 là công việc quản lý cửa sổ mở rộng và công cụ giám sát hiệu suất.
eXtended Task Manager 2.10 (XTM) là một công cụ phụ trợ mạnh mẽ được thiết kế để đơn giản hóa môi trường của nhà phát triển phần mềm. XTM là công việc quản lý một cửa sổ mở rộng và công cụ giám sát hiệu suất cho Microsoft Windows. eXtended Task Manager 2.10 có thể cung cấp cho các giải pháp nhanh chóng cho các vấn đề đột ngột có thể phát sinh trong hoạt động của sản phẩm.
– Gỡ lỗi và cải thiện phát triển ứng dụng.
– Một máy trạm công cụ điều tra phong phú.
– White box thử nghiệm phiên cho bộ phận bảo đảm chất lượng.
Công cụ điều tra cho khả năng hội nhập.
– Và nhiều hơn nữa …
 

Độ an toàn của eXtended Task Manager 2.10 (32

Chúng tôi đã phân tích phiên bản eXtended Task Manager 2.10 (32 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download eXtended Task Manager 2.10 (32 để sử dụng.

Đánh giá