[DOWNLOAD]

EasyCleaner 2.0.6.369 là một chương trình tương tự như Ccleaner. Ngoài chức năng dọn dẹp registry của hệ thống, chương trình còn cung cấp đến bạn rất nhiều tính năng khác như tìm kiếm file trùng lặp, gỡ bỏ chương trình đã cài đặt

EasyCleaner 2.0.6.369 xóa file rác, quản lí các chương trình khởi động cùng hệ thống… và một trong những tính năng nổi bật của EasyCleaner 2.0.6.369 là nó sử dụng một file văn bản để ghi lại “nhật kí” toàn bộ những registry mới được bổ sung cũng như xóa bỏ hay chỉnh sửa trong quá trình sử dụng. EasyCleaner 2.0.6.369 được người sử dụng đánh giá rất tốt và hoạt động rất hiệu quả.

 

EasyCleaner 2.0.6.369

 

EasyCleaner 2.0.6.369 – giao diện chương trình

EasyCleaner 2.0.6.369 r là một chương trình nhỏ mà tìm kiếm Windows registry cho các mục được chỉ hư không EasyCleaner 2.0.6.369 cũng cho phép bạn xóa tất cả các loại file không cần thiết như temps và sao lưu. Bạn có thể tìm kiếm cho các tập tin trùng lặp và bạn có thể xem một số thông tin thú vị về việc sử dụng không gian đĩa cứng của bạn! Bạn cũng có thể quản lý các chương trình khởi động, các phím tắt không hợp lệ và thêm / gỡ bỏ các danh sách phần mềm. ToniArts không chịu trách nhiệm trong bất kỳ cách nào nếu EasyCleaner 2.0.6.369 ảnh hưởng đến máy tính của bạn trong một cách tiêu cực. Danh sách một số tính năng:
    Rất giao diện đẹp!
    Tìm mục đăng ký không hợp lệ —-> xóa chúng tăng tốc độ máy tính của bạn!
    Tìm kiếm các file trùng lặp —-> xóa chúng sẽ giải phóng không gian đĩa!
    Tìm tất cả các file không cần thiết như sao lưu, temps -> xóa chúng sẽ miễn phí không gian đĩa!
    Tìm tất cả các shortcut không hợp lệ —-> xóa chúng sẽ giải phóng không gian đĩa và tăng khả năng sử dụng!
    Quản lý các chương trình bắt đầu lúc Windows khởi động! —-> Ai biết được, thậm chí bạn có thể bắt một loại virus trước khi nó trở nên nghiêm trọng!
    Quản lý Windows thêm / gỡ bỏ các danh sách phần mềm!
    Dễ dàng loại bỏ các tập tin Internet tạm thời của Internet Explorer, lịch sử và cookies!
    Rất dễ sử dụng thân thiện!
    Hiển thị một số thông tin thú vị về việc sử dụng không gian đĩa cứng của bạn.
    Rất tùy chỉnh.
    Hỗ trợ đa ngôn ngữ!
    Chỉ sử dụng số tiền ít của recources trong khi chạy!
    Tập tin trợ giúp rất lớn mà cung cấp cho bạn từng chi tiết nhỏ về EasyCleaner!
    Và nhiều hơn nữa …

EasyCleaner 2.0.6.369 có hỗ trợ đa ngôn ngữ mà làm cho nó có thể cho người sử dụng để làm cho ngôn ngữ mới một cách dễ dàng. Tôi luôn luôn trang bị cho các chương trình của tôi với hai ngôn ngữ, tiếng Phần Lan và tiếng Anh. Nếu bạn nói khác hơn là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn, xin vui lòng xem dưới đây cho ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn. Nếu nó không tồn tại, xin vui lòng làm một! NB! Để làm cho một xin vui lòng e-mail đầu tiên. Nếu bạn có kế hoạch để chuyển sự giúp đỡ quá, xin đề cập đến nó như là tốt! Bạn có thể sử dụng Translator ToniArts để giúp bạn trong công việc!

“Danh sách đen” là gì?

Giống như phần mềm chống virus,EasyCleaner 2.0.6.369 có một cơ sở dữ liệu thường xuyên cập nhật. Sự khác biệt là danh sách đen cho EasyCleaner 2.0.6.369r những gì để bỏ qua. Đó là một cách nhanh chóng để phát hành một sửa chữa EasyCleaner 2.0.6.369 mà không cần cập nhật các chương trình chính nó và mà không cần tải tập tin lớn. Các danh sách đen chính nó là một tập tin văn bản đơn giản, bạn có thể xem nội dung của nó với bất kỳ trình soạn thảo văn bản. Các tập tin là “BlackLst.ecb” trong thư mục EasyCleaner 2.0.6.369.

Lịch sử

Tôi đã thực hiện EasyCleaner 2.0.6.369 bởi vì máy tính của tôi khởi động được vài phút (và nó là 300MHz) do cài đặt chương trình và xóa tập tin. Theo thử nghiệm, EasyCleaner 2.0.6.369 đẩy mạnh máy tính của tôi gần như mức ban đầu!

Windows registry là gì?

Ngắn gọn về Windows registry, Windows lưu thông tin để đăng ký về chương trình cài đặt. Registry là như INI năm 2000 cho các chương trình, nó sẽ thay thế việc sử dụng các tập tin INI. Khi chương trình được cài đặt và xóa, các mục không hợp lệ còn sót lại trong registry của Windows mà làm chậm máy tính xuống. Có một loại thuốc cho các mục không hợp lệ: ToniArts ‘EasyCleaner!

 theo EasyCleaner 2.0.6.369

Độ an toàn của EasyCleaner 2.0.6.369

Chúng tôi đã phân tích phiên bản EasyCleaner 2.0.6.369 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download EasyCleaner 2.0.6.369 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *