[DOWNLOAD]

 

Easy DVD/CD Burner 3.0 là một chương trình sao chép đĩa CD và DVD nhanh và gọn , với chương trình này các bạn có thể tạo ra một đĩa CD hay DVD thật giá trị .

Bạn còn có thể tạo ra file ảo (ISO) của ổ đĩa để có thể sao chép lại thành đĩa CD hay DVD. Easy DVD/CD Burner 3.0
có chức năng kéo thả (Drag and Drop), tạo đĩa Multisesion, sao chép trực tiếp vào đĩa trống. Easy DVD/CD Burner 3.0 Có thể tạo đĩa CD hay DVD Boot. Có khả năng chống hư (BURN-Proof, Just Link, and OPC technologies) và nhiều các chức năng khác trong phiên bản mới của Easy DVD/CD Burner.
Easy DVD/CD Burner cho phép bạn dễ dàng tạo và ghi các DVD/CD dữ liệu chất lượng cao, các đĩa ghi nhiều lần (multisession) và các DVD/CD khởi động được. Các tính năng bao gồm : tạo và ghi tập tin ảnh đĩa ISO, xóa các đĩa ghi lại được, ngăn ngừa ghi hỏng và các lỗi trong quá trình tạo CD, sao lưu hệ thống Windows và tập tin, chức năng ghi thử,…Chức năng Easy DVD/CD Burner 3.0
– Kéo Thả (Drag and Drop).
– Nhanh gọn dễ dùng với chức năng tự thiết kế.
– Tương thích hết các loại ỗ SCSI, IDE, EIDE, USB và các loại ổ ghi Firewire CD/DVD .
– Tương thích các loại dĩa CD-R / CD-RW / DVD+R / DVD+RW / DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM Discs
– Có chức năng chống hư khi sao chép (BURN-Proof, Just Link, and OPC technologies).
– Có chức năng sao chép nhiều lần (Multi-Session).
– Chép thành file ảo nhanh gọn.
– Tạo đĩa Boot CD/DVD
– Có chức năng thử (test) sao chép.
– Có chức năng xoá dĩa Rewrite. 
– Có chức năng lưu trữ (Back Up) system và file.
– Sao chép trực tiếp vào đĩa trống không cần tạo ISO.
– Không mất dung lượng ổ cho temp file.
– Hiển thị rỏ ràng và đầy đủ tin tức ổ ghi và đĩa ghi.
– Có thể tạo file ảo (ISO) cho CD/DVD 100% tương thích với DOS vào Windows . 

 

Easy DVD/CD Burner 3.0  giao diện chương trình

 

heo Easy DVD/CD Burner 3.0
 

Độ an toàn của Easy DVD/CD Burner 3.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Easy DVD/CD Burner 3.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Easy DVD/CD Burner 3.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *