[DOWNLOAD]

DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 là một công cụ mạnh và hiệu quả được dùng để viết và chạy thử các trang web bằng PHP & HTML. Tải DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 miễn phí. 

Đơn giản và hiệu quả, giao diện của DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 phù hợp cho cả dân amateurs lẫn professionals, việc phát triển các trang web bằng PHP trở nên đơn giản hơn.

DzSoft PHP Editor 4.2.6.7

Phần mềm DzSoft PHP Editor 4.2.6.7

 

DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 là công cụ mạnh mẽ và tiện dụng cho công việc viết và kiểm tra các trang PHP và HTML.

Các tính năng của DzSoft PHP Editor 4.2.6.7

* Đánh dấu các cú pháp HP và HTML/XML
* Tích hợp FTP Client
* Trình Explorer Code
* Trình Explorer File
* Trình quản lý Project
* Tính năng tìm kiếm file
* Chạy và xem trước với 1 cú click
* DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 Kiểm tra cú pháp
* Báo cáo đầy đủ các lỗi và các cảnh báo
* Điều khiển toàn bộ dữ liệu vào và các biến môi trường
* DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 Hỗ trợ cho tất cả các Dạng-Nội Dung được sử dụng gần nhất. Điều này có nghĩa là bạn có thể chạy các script tạo ra bất cứ nội dung nào
* DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 Hỗ trợ các mở rộng PHP
* Chèn nhanh các ứng dụng PHP
* Các tính năng định vị nhanh trong code
* Các mẫu Code có thể tùy biến
* Có khả năng xuất code nguồn tới HTML và in nó với các cú pháp được tô đậm
* Giao diện đa bản ghi được đánh thẻ tab
* DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 Hỗ trợ trợ giúp PHP với tìm kiếm từ khóa nhanh
* Các thiết kế keymapping khác nhau.

Theo vn-zoom

Độ an toàn của DzSoft PHP Editor 4.2.6.7

Chúng tôi đã phân tích phiên bản DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download DzSoft PHP Editor 4.2.6.7 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *