[DOWNLOAD]

„Drum Performer“ for Apple Logic Pro – bộ tổ hợp chương trình hiệu ứng, bao gồm các thư viện âm thanh mẫu dành cho bộ gõ với Ultrabeat và EXS24 drumkits, Logic projects, drum-sequences và Apple Loops 

Các tính năng và hiệu ứng của chương trình được ứng dụng rộng rãi trong công việc sản xuất các sản phẩm thật, bởi vì các thử nghiệm âm thanh đối với các thực thể thật sự đã đóng góp thêm vào việc xây dựng các hiệu ứng như Chill Out, Ambient, RnB hoặc Electronics. Chương trình chứa đựng hơn 300 mẫu âm thanh bộ gõ dưới định dạng Apple Loops Format (AIFF), 20 hiệu ứng lặp kết hợp với nhạc cụ khí khác. Với phiên bản Demo, người dùng sẽ bị giới hạn bởi 3 mẫu dự án Logic và 1 bộ Ultrabeat Drumkit (39 mẫu), 2 quá trình lặp Loop Combinations với 8 Apple Loops (AIFF).

Những tính năng chính của chương trình:

 – Được tích hợp sẵn: 32 Drumkits (EXS24 Sampler Instruments), 32 Drumkits (Ultrabeat Plug-In Settings), 576 Drum-Instrument Samples (228 MB), 34 Logic Projekts with drum-sequences + drumkits (EXS24 + Ultrabeat), 20 Logic Projekts with Loop Combinations (Drumloops + Instrument Loops), 300 Drumloops (AIFF-Format, 437 MB), 100 Drumgrooves as Standard MIDI Files

 – Tương thích tốt với các nhạc cụ sau: Drum-Set Pearl MMX 22”, 13”, 16”, Drum-Set GMS 22”, 10”, 12”, 14”, 16”, HiHat A Zildjian 15“ (vintage 60er), HiHat K Zildjian 14“, Ride K Zildjian Custom 20“, Ride A Zildjian 20“ , Heavy-Ride, Ride A Zildjian 20“ (vintage 60er), Crash Paiste 2002 15“, Crash Paiste 2002 16“, Crash Paiste 2002 17“, Crash Sabian AA 20“, Crash Sabian AA 13“, China A Zildjian 20“, Gong Zildjian 32“, Snare Tama ,  Starclassic 14“, Snare Mapex 13“, Snare Sonor 14“ (vintage 60er), Snare GMS 14“

Hình minh họa

(theo easysounds)

Độ an toàn của „Drum Performer“ for Apple Logic Pro 1.0 for Mac OS X

Chúng tôi đã phân tích phiên bản „Drum Performer“ for Apple Logic Pro 1.0 for Mac OS X mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download „Drum Performer“ for Apple Logic Pro 1.0 for Mac OS X để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *