[DOWNLOAD]

Phần mềm driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista dành cho Zoom ADSL USB 5510B/5610 mới nhất vừa được cập nhật hoàn toàn miên phí. 

 

Sau khi giải nén file zoom adsl usb 5510b, 5610 winvista 32bit, mở thư mục Zoom_5510B-5610_VISTAv124 mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Lưu ý rằng bạn phải cài đặt phần mềm này trước khi cắm modem. Phần mềm này chỉ hỗ trợ hệ thống Windows Vista-32bit

Độ an toàn của driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Windows XP/Vista để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *