[DOWNLOAD]

Phần mềm driver cho Zoom ADSL USB 5510B/5610 

 

Sau khi Download driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X  v1.06F PowerPC giải nén file, mở thư mục Zoom ADSL USB OS X Installer v106F mới được tạo và đọc tài liệu Read Me trước khi cài đặt. Phần mềm này hỗ trợ từ Mac OS X 10.1 tới 10.4 (Tiger) trên nền tảng bộ vi xử lý PowerPC (Lưu ý: Đây là cũng là  phiên bản driver của Zoom ADSL CD PN: 289-00223-A hay 289-00242-A trên Mac OS X)

Độ an toàn của driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver Zoom ADSL USB 5510B/5610 Mac OS X v1.06F PowerPC để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *