[DOWNLOAD]

 

Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 – Phiên bản v11.0 hỗ trợ webcam QuickCam® Pro 5000

 

Yêu cầu hệ thống máy tính khi cài Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0:

Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 – Hệ thống của bạn phải đã cài đặt DirectX 9x hoặc hơn và cài đặt IE6 hoặc hơn trước khi cài đặt phần mềm này. Nếu hệ điều hành là Windows XP thì ít nhất phiên bản SP phải đã được cài đặt Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0.

Độ an toàn của Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver WEBCAM Logitech QuickCam® Pro 5000 v11.0 64 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *