Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download driver WEBCAM Logitech QuickCam® for Notebooks v11.1 32

[DOWNLOAD]   Phiên bản v11.1 32-bit hỗ trợ webcam QuickCam® for Notebooks Yêu cầu hệ thống: Hệ thống của bạn…

By admin , in Download drivers Thiết bị ngoại vi , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

 

Phiên bản v11.1 32-bit hỗ trợ webcam QuickCam® for Notebooks

Yêu cầu hệ thống:

Hệ thống của bạn phải đã cài đặt DirectX 9x hoặc hơn và cài đặt IE6 hoặc hơn trước khi cài đặt phần mềm này. Nếu hệ điều hành là Windows XP thì ít nhất phiên bản SP phải đã được cài đặt

Độ an toàn của driver WEBCAM Logitech QuickCam® for Notebooks v11.1 32

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver WEBCAM Logitech QuickCam® for Notebooks v11.1 32 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver WEBCAM Logitech QuickCam® for Notebooks v11.1 32 để sử dụng.

Đánh giá