[DOWNLOAD]

 

driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755 – Thêm hỗ trợ cho Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600Thêm hỗ trợ cho Nvidia Sli đối với GeForce 8800, Quadro FX 4600 và Quadro FX 5600

Các bước sử dụng driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755

Bước 1: Đọc trước về bản quyền của Nvidia
Bạn cần đồng ý với bản quyền này trước khi download các file.

Bước 2: Download file driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0-9755
NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9755-pkg2.run  

Bước 3: Cài đặt
Nhập sh NVIDIA-Linux-x86_64-1.0-9755-pkg2.run để cài đặt driver. NVIDIA hiện nay cung cấp một tiện ích để giúp bạn cấu hình file X_config. Đọc chương 3 của phần README hoặc chạy man nvidia-xconfig  để xem chi tiết cách sử dụng.

Độ an toàn của driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download driver Nvidia GeForce 2/3/4 Series Linux x64 v1.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *