[DOWNLOAD]

 

Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 – Intel 82865G Graphics Controller 14.17

Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Cài đặt trình điều khiển cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel ®. Đây không phải là để được sử dụng nếu hệ thống có một thẻ bên đồ họa thứ ba.Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 Hỗ trợ OS:
Windows 2000, Windows XP Home Edition, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional
Lưu ý: Trước khi tiến hành cài đặt trình điều khiển của bạn, chúng tôi đề nghị bạn thực hiện chắc chắn rằng bạn đang cài đặt phiên bản mới nhất hiện có và hệ thống mô hình / rà soát, điều hành thích hợp. Chúng tôi mạnh mẽ đề nghị sau “readme hướng dẫn cài đặt trình điều khiển khi có sẵn. Thường thì khởi động lại hệ thống của bạn sẽ là cần thiết cho các trình điều khiển mới để trở thành hoạt động và bắt đầu hoạt động đúng.

Độ an toàn của Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Intel 82865G Graphics Controller 14.17 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *