[DOWNLOAD]

Phần mềm Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner bao gồm yêu cầu phần mềm/driver có thể scan ảnh, tài liệu và film tốt ngang với phần mềm HP Photosmart để chỉnh sửa, quản lý và chia sẻ ảnh.

 

Yêu cầu: Gỡ bỏ toàn bộ các phần mềm/driver của các phiên bản trước trước khi cài Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner.

  • Chạy file đã download để bắt đầu quá trình cài đặt
  • Thực hiện theo các bước hướng dẫn để hoàn thiện quá trình cài đặt.
  • Sau khi cài đặt xong bạn có thể xóa file đã download

–  Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner tự động kiểm tra để xem nếu các trình điều khiển mới nhất được cài đặt đúng

 Những tải có sẵn cho khách hàng theo các điều khoản trong Hiệp định Cấp phép Phần mềm HP. Một số phần mềm Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner có thể yêu cầu bảo hành hợp lệ, hợp đồng hỗ trợ hiện tại với HP, hoặc một khoản phí giấy phép.

Hệ điều hành: Microsoft Windows XP

 

 

Độ an toàn của Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver HP Scanjet 2400 digital Flatbed Scanner v9.0 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *