[DOWNLOAD]

 

Bộ Driver Acer Aspire 5610 cho Windows XP

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip File Size: 102.447 KB BlueTooth Driver and Application v5.0.1.1500 AS3690_TM2490_BTW_v5.0.1.1500.zip File Size: 73969.38 KB Acer eDataSecurity v2.00.3076 AS5610_eData.zip File Size: 24829.679 KB Touchpad Driver v8.2.19.0 AS3690_TM2490_Touchpad_v8.2.19.0.zip File Size: 5495.242 KB FIR v5.1.3600.5 AS3690_TM2490_FIR_v5.1.3600.5.zip File Size: 3107.513 KB Acer Empowering Framework (eFrame) v2.1.21.41 TM4200_eFrame.zip File Size: 6621.202 KB Acer ePerformance Management v1.0.10.21 TM4200_ePerFor.zip File Size: 5014.923 KB Acer ePresentation Management v1.1.4.819 TM4200_ePresent.zip File Size: 832.853 KB RealTek Audio Driver v5.10.0.5211 TM5610_Audio_5.10.0.5211.zip File Size: 24186.274 KB Modem Driver v7.34.0.0 AS3690_TM2490_MODEM_v7.34.0.0.zip File Size: 1526.027 KB Intel Chipset Driver v8.0.1.1002 AS3690_TM2490_Chipset_v8.0.1.1002.zip File Size: 1794.089 KB Intel VGA Driver v6.14.10.4543 AS3690_TM2490_VGA_Intel_v6.14.10.4543.zip File Size: 5213.359 KB LAN Driver 10/100 and Gigabit TM4200_Lan.zip File Size: 57656.368 KB Acer eLock Management v1.7.11.23 TM4200_eLock.zip File Size: 6260.389 KB Intel Chipset Driver v7.2.2.1006 AS5610_Chipset.zip File Size: 1264.289 KB Intel VGA Driver v6.14.10.4436 AS5610_IntelVGA.zip File Size: 5285.28 KB nVidia VGA Driver v8.3.6.0 AS5610_nVidiaVGA.zip File Size: 24132.121 KB nVidia VGA Driver v8.4.8.5 AS3690_TM2490_VGA_nVidia_v8.4.8.5.zip File Size: 24283.798 KB RealTek Audio Driver v5.10.0.5273 AS3690_TM2490_Audio_RealTek_v5.10.0.5273.zip File Size: 20233.479 KB Card Reader/Card Bus Driver v5.1.2600.2010/1.7.4.0 AS3690_TM2490_Cardbus_v5.1.2600.2010_n_CardRdr_v1.7.4.0.zip File Size: 540.092 KB Atheros 802.11bg Wireless LAN Driver v4.10.40.0 AS3690_TM2490_80211bg_Atheros_v4.10.40.0.zip File Size: 1667.59 KB AS3690_TM2490_80211bg_Broadcom_v4.2.2.7.zip File Size: 76849.738 KB AS5610_LaunchM.zip File Size: 2088.091 KB AS3690_TM2490_Camera_Bison_v5.0.0.10.zip File Size: 3707.544 KB AS3690_TM2490_Camera_Logitech_v9.4.4.1082.zip File Size: 50707.904 KB AS3690_TM2490_Lan_BCM5789_v8.48.0.0.zip File Size: 86.708 KB AS3690_TM2490_Lan_BCM5787_v9.25.0.0.zip File Size: 89.172 KB AS3690_TM2490_Lan_10_100M_v4.37.0.0.zip File Size: 33.282 KB ———————————————————————————————————————————————————————————— AS5610_eSetting.zip File Size: 6095.137 KB Acer Empowering Framework v 2.1.21.41 AS5610_eFrame.zip File Size: 6620.146 KB LAN Gigabit Driver v8.48.0.0 AS5610_LANGiga.zip File Size: 32189.063 KB Acer ePowerManager v1.8.8.057 AS5610_ePower.exe File Size: 5504.573 KB AS5610_AcerGrid.zip File Size: 653.546 KB LAN 10/100 Driver v4.37.0.0 AS5610_LAN100.zip File Size: 25447.314 KB AS5610_Touchpad.zip File Size: 5392.013 KB AS5610_eLock.zip File Size: 6259.956 KB AS5610_ePerFor.zip File Size: 5014.63 KB Acer eNet Manager v1.02.3.007 AS5610_eNet.exe File Size: 34184.023 KB Acer ePresentation v1.1.4.819 AS5610_ePresent.zip File Size: 829.271 KB AS5610_CardRdr.zip File Size: 530.598 KB AS5610_FIR.zip File Size: 3105.876 KB AS5610_Modem.zip File Size: 1523.131 KB 802.11 Wireless LAN Driver v10.1.0.13 AS5610_80211abg.zip File Size: 43132.691 KB Bluetooth Driver v5.0.1.1200 AS5610_BTW.zip File Size: 41990.852 KB AS3690_TM2490_LaunchM_v1.17.1e.zip File Size: 2020.86 KB Inte 802.11abg Wireless LAN Driver v10.1.1.3 AS3690_TM4290_80211ABG_Intel_v10.1.1.3.zip File Size: 40456.872 KB Acer OrbiCam Application (Bison) Driver v6.32.700.01 Bison_v6_96_0_06.zip File Size: 12201.862 KB Atheros XB63 Wireless Driver v5.1.1.9 80211bg_Atheros_v5_1_1_9_xp.zip File Size: 2267.931 KB PCMCIA and Cardreader Driver v2.07.05 PCMCIA and Card Reader-ENE V2.07.05 for XP-2K(WHQL).ZIP File Size: 542.911 KB VGA_nVidia_86_02_Grapevine_xp.zip File Size: 24294.506 KB Conexant Modem Driver vv7.62.00.00 V7.62.00.00 for T60M955.zip File Size: 1767.252 KB Atheros XB63 802.11bg Wireless Driver v5.3.0.35 XP32_WHQL_53035_70423_XB63.zip File Size: 2722.567 KB Post Acer Disk Formatter CD ISO Image DiskFormatDT_V1-1D.iso File Size: 220188.672 KB

 

Độ an toàn của Driver cho Acer Aspire 5610 for XP

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver cho Acer Aspire 5610 for XP mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver cho Acer Aspire 5610 for XP để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *