[DOWNLOAD]

 

Bộ Driver Acer TravelMate 340 là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows 98/ME.

Bộ Driver Acer TravelMate 340 là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows 98/ME.

Windows 98

Audio Acer Audio Driver 4.06.00.1140 760.2 KB 2009/02/13

Chipset Acer Chipset Driver 1.6 670.4 KB 2009/02/13

Lan Intel LAN Driver 1.0 1.2 MB 2009/02/13

Modem Lucent Modem Driver 1.65 1.2 MB 2009/02/13

TouchPad Synaptics Touchpad Driver 5.0.42 1.4 MB 2009/02/13

USB Acer USB Driver 1.0 114.4 KB 2009/02/13

VGA Acer VGA Driver 1.0 2.0 MB 2009/02/13

Windows ME

Audio Acer Audio Driver 5.12.01.3047 2.0 MB 2009/02/13

TouchPad Synaptics Touchpad Driver 1.0 1.4 MB 2009/02/13

VGA Acer VGA Driver 4.12.01.2256 7.4 MB 2009/02/13

Độ an toàn của Driver Acer TravelMate 340

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer TravelMate 340 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer TravelMate 340 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *