[DOWNLOAD]

Driver Acer Aspire 8530G đây là bộ trình điều khiển cho máy tính acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista/Vista x64. 

Driver Acer Aspire 8530G đây là bộ trình điều khiển cho máy tính acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista/Vista x64.

Driver Acer Aspire 8530G

Driver Acer Aspire 8530G – Driver máy tính acer

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip Windows XP

eNet v2.06.3005_pvl.zip Windows Vista

AS8530_Modem_Conaxant_v7.62.0.0_VISTAx64.zip Windows Vista x64

DiskFormatDT_V1-1D.iso Windows XP

AS8530_Audio_Realtek_v5.10.0.5704(XPx86)_v6.0.1.5704(VISTAx86x64).zip Windows Vista

AS8530_Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Camera-1.0M(AP)_Suyin_v3.0.6.2_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Camera(AP)_Chicony_v1.1.57.409_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Camera(AP)_Suyin_v2.0.8.4_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_CardReader_Realtek_v6.0.6000.20109_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_CIR_Nuvoton_v7.1.81.1007_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_FingerPrint_Acer_v6.0.00.17_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_LAN_Broadcom_v10.86.0.0(XPx86)_v10.100.0.0(VISTAx86x64).zip Windows Vista

AS8530_LaunchManger_Dritek_v0.0.06_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Modem_Conaxant_v7.62.0.0_VISTAx86.zip Windows Vista

AS8530_Touchpad_Synaptics_v11.1.4.0_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_TVTuner_LiteOn_v3.10.0.7_XPx86_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_USB_AMD_v1.0.7.0_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Wireless_Atheros_v7.6.0.200(XPx86)_v7.6.0.96(VISTAx86x64).zip Windows Vista

AS8530_VGA_ATI_v8.533_VISTAx86x64.zip Windows Vista

AS8530_Wireless_Ralink_v2.00.08.0000_VISTAx86x64.zip Windows Vista

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 8530G

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 8530G mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 8530G để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *