[DOWNLOAD]

 

Bộ Driver Acer Aspire 7520G là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista/XP.

Bộ Driver Acer Aspire 7520G là bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista/XP.

Driver Acer Aspire 7520G

Driver Acer Aspire 7520G – Driver Acer

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip Windows XP

eNet v2.06.3005_pvl.zip Windows Vista

(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.31.400C_WHQL.zip Windows Vista

01.Chipset_NVIDIA_v1313_XP.zip Windows XP

02.CPU_AMD_v1.3.2.0_XP.zip  Windows XP

03.VGA_NVIDIA_v6.14.11.145_XP32.zip  Windows XP

04.Audio_Relatek_vV5.10.0.5413_XP32_XP64.zip  Windows XP

05.Cardreader_Ricoh_v3.51_XP32.zip  Windows XP

06.Modem_Foxconn_T60M955.02_v7.62.0.0_XP.zip  Windows XP

07.Touch Pad_Synaptics_v9.1.11.0_XP.zip  Windows XP

08.Launch Manager_Dirtek_v2.0.01_XP_Vista.zip  Windows XP

09.Wireless_Atheros_V5.3.0.56_XP_XB63_XB62(WHQL).zip  Windows XP

09.Wireless_Broadcom_V4.100.15.7_XP_BCM_4311_4321(WHQL).zip  Windows XP

10.(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8.zip  Windows XP

10.(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL.zip  Windows XP

10.(Chicony_app)_Acer Crystal Eye webcam v1.1.31.718.zip  Windows XP

10.(Chicony_driver)_Acer CrystalEye webcam T5.7.28.400C_WHQL.zip  Windows XP

10.(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_XP_Vista.zip  Windows XP

10.(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL.zip  Windows XP

11.Bluetooth_Broadcom_v5.1.0.3300_XP.zip Windows XP

CardRdr_RICOH_v3.51.01_Vista.zip Windows Vista

TVTuner_AverMedia_A310_v1.1.0.22_vista_x86(WHQL).zip Windows Vista

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.12a_WHQL.zip Windows Vista

Chipset_MCP67M_1313_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64

TV Tuner_A310_v1.1.64.16_Vistax64.zip Windows Vista x64

Touch Pad_Synaptics_Drvier_Application_Vistax86x64.zip Windows Vista x64

Launch Manager_v2.0.01_Vistax64.zip Windows Vista x64

Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.3900_Vistax32x64.zip Windows Vista x64

nVidia Chipset Driver v67.7.2 Vista.zip Windows Vista

RealTek Audio Driver v6.0.1.5523 Vista.zip Windows Vista

nVidia VGA Driver v167.49 Vista.zip Windows Vista

Modem Driver v7.66.00 Vista.zip Windows Vista

ALPS Touchpad Driver v7.0.1101.17 Vista.zip Windows Vista

Synaptics Touchpad Driver v10.0.15 Vista.zip Windows Vista

(Suyin driver)_Acer CrystalEye webcam_5.8.30.500-1.0_WHQL.zip Windows Vista

Launch Manager v2.0.0.5 Vista.zip Windows Vista

Broadcom Wireless Driver v4.170.25.19 Vista.zip Windows Vista

Atheros Wireless Driver v7.3.1.73 Vista.zip Windows Vista

Bluetooth Driver and Application v6.1.0.2000 Vista.zip Windows Vista

VGA_Nvidia_V101.47_Vistax64.zip Windows Vista x64

(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_Vistax64.zip Windows Vista x64

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL_Vistax64.zip Windows Vista x64

(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_Vistax64.zip Windows Vista x64

(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL_Vistax64.zip Windows Vista x64

Audio_v6.0.1.5413_R167_vista_x64_x86.zip Windows Vista x64

TVTuner_LiteOn_TT1260DA_V3.7.0.4 _vista_x86_x64(WHQL).zip Windows Vista x64

Camera_Chicony_AP_v1.1.27.703_20070704_Vistax64.zip Windows Vista x64

Camera_Chicony_DRV_V5.7.28.400_Vistax64.zip Windows Vista x64

Cardreader_RICOH_R5C8xx_V351_Vistax64.zip Windows Vista x64

WLAN_Broadcom_V4.150.22.0_Vistax64.zip Windows Vista x64

WLAN_Atheros_V7.3.1.42_Vistax64.zip Windows Vista x64

MIR_enecir_v1_3_1(WHQL)_Vista64.zip Windows Vista x64

DiskFormatDT_V1-1D.iso Windows XP

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 7520G

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 7520G mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 7520G để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *