[DOWNLOAD]

Bộ Driver Acer Aspire 5335 là trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista 

Bộ Driver Acer Aspire 5335 là trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer và nó hỗ trợ cho Windows Vista

eNet v2.06.3005_pvl.zip File Size: 8422.009 KB

AS5335 Bluetooth 2.0 Broadcom2045 v5.1.0.3300 HEBT3001.zip File Size: 101640.115 KB

AS5335 Broadcom 4312 Wireless v4.170.25.12 HHWB1001.zip File Size: 4350.368 KB

AS5335 Foxconn Atheros AR5B91 v7.6.0.200 IQWAF001.zip File Size: 31403.449 KB

AS5335 Foxconn Atheros XB63 Wireless v5.3.0.45 HR2H01WW.zip File Size: 2788.215 KB

AS5335 Foxconn Conexant Modem v7.62.0.0 GSMD1003.zip File Size: 1766.456 KB

AS5335 Foxconn LSI Modem v2.1.77.9 HEMD1001.zip File Size: 695.621 KB

AS5335 Foxconn Ralink RT2700E v1.1.5.0 IQWRF003.zip File Size: 10745.591 KB

AS5335 Intel 975 970 Express Chipset INF v8.7.0.1007 IOCSFC03.zip File Size: 2182.736 KB

AS5335 Intel GMA970 VGAHDAudio v6.14.10.4957 & v5.10.0.1042 IHG0RC1W.zip File Size: 20098.877 KB

AS5335 Intel ICH9-M AHCI v8.2.0.1001 IPSBC004.zip File Size: 56418.112 KB

AS5335 Intel Sherly Peak v12.0.0.73 CXWX05WW.zip File Size: 212479.659 KB

AS5335 Launch Manager v2.0.04 IOLMF013.zip File Size: 2887.145 KB

AS5335 Marvell 8071 LAN v10.55.3.3 HHLGF411.zip File Size: 1030.374 KB

AS5335 QMI Atheros AR5B91 v7.6.0.200 IQWAQ001.zip File Size: 3500.469 KB

AS5335 Realtek Audio Azalia v5.10.0.5643 AZA2CF1W.zip File Size: 44741.347 KB

AS5335 Realtek RTS5158E CardReader v3.0.1.3 IBCD403W.zip File Size: 5988.156 KB

AS5335 Synaptics TouchPad v11.1.4.0 IRTPF010.zip File Size: 26391.286 KB

AS5335 WebCam (Bison) AcerCrystalEye v2.0.0.20 IRCAF005.zip File Size: 2246.493 KB

AS5335 WebCam (Bison) AcerCrystalEye v7.96.701.14a IRCBF004.zip File Size: 7119.634 KB

AS5335 WebCam (Suyin) AcerCrystalEye v2.0.8 IRCXC006.zip File Size: 2905.16 KB

AS5335 WebCam (Suyin) AcerCrystalEye v5.8.33.501-1.0 IRCYF004.zip File Size: 5895.857 KB

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 5335 for Vista

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 5335 for Vista mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 5335 for Vista để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *