[DOWNLOAD]

 

Bộ Driver Acer Aspire 5220 là trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer hỗ trợ cho Windows Vista

Bộ Driver Acer Aspire 5220 là trình điều khiển dành cho máy tính xách tay Acer hỗ trợ cho Windows Vista.

Driver Acer Aspire 5220 for Vista 64 bit

Driver Acer Aspire 5220 for Vista 64bit – Driver Acer

Chipset_MCP67M_1313_vista_x64_x86.zip File Size: 22178.679 KB

TV Tuner_A310_v1.1.64.16_Vistax64.zip File Size: 1072.331 KB

Touch Pad_Synaptics_Drvier_Application_Vistax86x64.zip File Size: 26322.3 KB

Launch Manager_v2.0.01_Vistax64.zip File Size: 2628.267 KB

Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.3900_Vistax32x64.zip File Size: 59817.355 KB

VGA_Nvidia_V101.47_Vistax64.zip File Size: 141674.365 KB

(Bison_app)_Acer Crystal Eye webcam V2.0.0.8_Vistax64.zip

(Bison_driver)_Acer Crystal Eye webcam V7.96.701.09c-WHQL_Vistax64.zip

(Suyin_app)_Acer Crystal Eye webcam V1.0.10_Vistax64.zip File Size: 1935.296 KB

(Suyin_driver)_Acer CrystalEye webcam 5.7.28.500-1.0_WHQL_Vistax64.zip

Audio_v6.0.1.5413_R167_vista_x64_x86.zip File Size: 37660.839 KB

TVTuner_LiteOn_TT1260DA_V3.7.0.4 _vista_x86_x64(WHQL).zip File Size: 8963.459 KB

Camera_Chicony_AP_v1.1.27.703_20070704_Vistax64.zip File Size: 2778.777 KB

Camera_Chicony_DRV_V5.7.28.400_Vistax64.zip File Size: 5986.122 KB

Cardreader_RICOH_R5C8xx_V351_Vistax64.zip File Size: 2696.143 KB

WLAN_Broadcom_V4.150.22.0_Vistax64.zip File Size: 3481.942 KB

WLAN_Atheros_V7.3.1.42_Vistax64.zip File Size: 3066.281 KB

MIR_enecir_v1_3_1(WHQL)_Vista64.zip File Size: 821.106 KB

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 5220 for Vista 64bit

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 5220 for Vista 64bit mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 5220 for Vista 64bit để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *