Saturday, July 20, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 lưu trữ dữ liệu

[DOWNLOAD]   DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 phần mềm hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu bất…

By admin , in Dữ liệu - File Phần mềm FTP , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

 

DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 phần mềm hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu bất kỳ lúc nào trên hệ thống internet, với dung lượng 1GB cho mỗi Account, bạn có thể tạo ra vô số Account cho mình.

DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 phần mềm hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, truy xuất dữ liệu bất kỳ lúc nào trên hệ thống internet, với dung lượng 1GB cho mỗi Account, bạn có thể tạo ra vô số Account cho mình.

DriveHQ FileManager 4.5 Build 316

Download DriveHQ FileManager 4.5 Build 316Lưu trữ dữ liệu

DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 là một ứng dụng thuận tiện cung cấp cho người dùng cơ hội để tải về, tải lên, chia sẻ và sao lưu các tập tin / thư mục trực tuyến. DriveHQ FileManager được thiết kế để tăng cường đáng kể lưu trữ tập tin dựa trên web và các tính năng chia sẻ có sẵn trên DriveHQ.com. Nó hoạt động giống như Window Explorer.
Không chỉ có thể quản lý các tập tin địa phương, nhưng cũng có thể quản lý các tập tin trên DriveHQ.com với người sử dụng giao diện Windows quen thuộc giống Explorer.
 

Tổng Hợp

Độ an toàn của DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi đã phân tích phiên bản DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 lưu trữ dữ liệu mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download DriveHQ FileManager 4.5 Build 316 lưu trữ dữ liệu để sử dụng.

Đánh giá