Monday, June 17, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Disk Sorter Ultimate (64

[DOWNLOAD] Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ…

By admin , in Dữ liệu - File Tiện ích khác dữ liệu File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS. 

Disk Sorter Ultimate là một ứng dụng dễ sử dụng dùng để phân loại các tập tin từ ổ đĩa, thư mục của bạn, chia sẻ qua mạng và các thiết bị NAS. Disk Sorter Ultimate ngoài phân loại nhiều tập tin nó còn phân tích khả năng của không gian đĩa, quản lý hoạt động tập tin.

Một số tính năng chính của Disk Sorter Ultimate

 • Số lượng cao nhất của các tập tin – 10.000.000
 • Lưu trữ cao nhất – 100 TB
 • Quản lý hoạt động  Built-In File
 • Hỗ trợ cho 2500 + File Classes và Groups
 • Hỗ trợ cho các tên đường dẫn UNC Network
 • Hỗ trợ cho ACL và thuộc tính bảo mật
 • Tuỳ chọn Plugins phân loại tin
 • Phương án để phân loại các loại tập tin cụ thể
 • Báo cáo phân loại tập tin HTML, CSV Excel và các định dạng văn bản.
 • Tùy chọn điều chỉnh
 • Tuỳ chỉnh phân loại Plugins
 • Tích hợp cơ sở dữ liệu SQL.

Độ an toàn của Disk Sorter Ultimate (64

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Disk Sorter Ultimate (64 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Disk Sorter Ultimate (64 để sử dụng.

Đánh giá