[DOWNLOAD]

Dirhtml 4.84 là một công cụ rất hữu ích cho công việc thiết kế website hoặc webmaster.

Chương trình Dirhtml 4.84 sẽ giúp bạn tạo ra một trang HTML/HTM chứa các siêu liên kết (hyperlink) đến những tập tin và thư mục con nằm trong thư mục mà bạn chỉ định.
Với Dirhtml 4.84 Bạn được quyền giới hạn các dạng tập tin, lên danh sách các thư mục con cần bỏ qua, lựa chọn kiểu trang xuất theo các mẫu cho sẵn. Liên kết có thể có hoặc không có đuôi tập tin, kích cỡ, ngày/tháng tạo lập; tạo liên kết theo dạng đường dẫn tương đối (relative path); tự động biến đổi những khoảng trắng trong mã liên kết thành %20 và nhiều hiệu chỉnh đặc biệt khác.

Dirhtml 4.84

Dirhtml 4.84 – Phần mềm thiết kế Website

 

Dirhtml 4.84 tạo ra index.html các tập tin từ một danh sách thư mục bằng cách sử dụng giao diện dòng lệnh, tùy chọn bao gồm cả mã HTML thiết kế của riêng bạn tại bất kỳ điểm nào trong tập tin được tạo ra. Bạn hoàn toàn có thể tùy chỉnh các tập tin chỉ mục, chọn các dữ liệu bao gồm các nhóm sử dụng, định dạng, phân loại tập tin và nhiều chi tiết khác.
Chương trình Dirhtml 4.84 hỗ trợ đầu ra thiết kế mẫu người sử dụng và có thể lọc danh sách thư mục theo tên file, loại và thư mục. Dirhtml 4.84 có thể tạo ra các trang chỉ số cá nhân cho các tiểu thư mục, kết hợp chúng thành một chỉ số duy nhất hoặc tạo ra một trang web dựa trên khung hình.

 

Theo TTO

 

 

Độ an toàn của Dirhtml 4.84

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Dirhtml 4.84 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Dirhtml 4.84 để sử dụng.

Đánh giá

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *