Thursday, July 18, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download DesktopOK 2.14 (32 bit)

[DOWNLOAD] DesktopOK 2.14 là một giải pháp cho những ai muốn thay đổi độ phân giải màn hình thường xuyên….

By admin , in Hệ thống Tiện ích hệ thống , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

DesktopOK 2.14 là một giải pháp cho những ai muốn thay đổi độ phân giải màn hình thường xuyên. Chương trình cho phép bạn lưu các location biểu tượng cho mỗi một độ phân giải màn hình. 

Giới thiệu về phần mềm DesktopOK 2.14Thay đổi độ phân giải màn hình

DesktopOK 2.14 là một giải pháp cho những ai muốn thay đổi độ phân giải màn hình thường xuyên. Chương trình cho phép bạn lưu các location biểu tượng cho mỗi một độ phân giải màn hình.

Mỗi người dùng có thể sở hữu một sắp đặt của riêng họ. Tối thiểu hóa vùng khay để dễ truy cập. Khởi chạy lúc Windows khởi chạy. DesktopOK 2.14 không cần phải cài đặt và có thể thực thi một cách dễ dàng từ desktop, có thể được mang trên USB hoặc thiết bị nhớ khác.

Có gì mới trong phiên bản DesktopOK 32 bit: Phiên bản DesktopOK 2.14 bao gồm sửa chữa lỗi cho Windows Server 2000, Server 2003 và Windows Server 2008.

Tổng Hợp

Độ an toàn của DesktopOK 2.14 (32 bit)

Chúng tôi đã phân tích phiên bản DesktopOK 2.14 (32 bit) mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download DesktopOK 2.14 (32 bit) để sử dụng.

Đánh giá