[DOWNLOAD]

Phần mềm DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là phần mềm giúp bạn có thể đồng bộ dữ liệu hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho cả doanh nghiệp rất nhanh chóng.

Phần mềm DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là phần mềm giúp bạn có thể đồng bộ dữ liệu hoặc chuyển đổi cơ sở dữ liệu cho cả doanh nghiệp rất nhanh chóng.

DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 có thể đồng bộ, có khả năng chuyển đổi các bảng cụ thể nào đó bằng cách cấu hình một số tùy chọn trong ứng dụng wizard. Download DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 có khả năng tổ chức công việc bằng cách sử dụng các tham số dòng lệnh được cấp bởi bộ lập lịch biểu, bộ lập lịch biểu này dùng để chạy chương trình và được lập một lần từ trước.

Điểm mới trong phiên bản này:

Download DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5

Download DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 Chuyển đổi cơ sở dữ liệu

Phiên bản 4.5 cung cấp thêm tính năng lọc dữ liệu có tính chất tùy chỉnh.

Độ an toàn của DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5

Chúng tôi đã phân tích phiên bản DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *