[DOWNLOAD]

CommandBurner 3.5 là một phần mềm ghi đĩa hoạt động theo chế độ dòng lệnh (Command line), tuy nhiên nó cũng có một giao diện đồ họa đơn giản trong Windows 

Rất nhiều thông số đơn giản cho phép bạn ghi đĩa, xóa, nạp và đẩy đĩa CD ra khỏi ổ đĩa. CommandBurner 3.5 cho phép bạn thực hiện các thao tác ghi dự phòng vào đĩa CD/DVD bằng các chuỗi lệnh dạng Script một cách đơn giản. Bạn có thể tiến hành ghi từng tập tin hay cả thư mục vào các chủng loại CD/DVD, kể cả các loại đĩa ghi nhiều lần.

CommandBurner 3.5

Giao diện phần mềm CommandBurner 3.5

 

CommandBurner 3.5 là một đĩa CD / DVD miễn phí tiện ích phần mềm ghi đĩa có thể được thực hiện từ dòng lệnh, cũng như thông qua một giao diện đơn giản.CommandBurner 3.5 có thể được thực hiện từ dòng lệnh, hoặc thông qua bất kỳ phương pháp vượt qua các đối số dòng lệnh. Lựa chọn đơn giản cho phép bạn ghi, xóa, tải và đẩy đĩa CD và DVD.
Điều này làm cho CommandBurner 3.5 phù hợp để tích hợp với chương trình, kịch bản và các tập tin hàng loạt. Chúng ta tưởng tượng rằng CommandBurner 3.5 sẽ là hữu ích cho các nhiệm vụ như kịch bản sao lưu vào đĩa CD / DVD, nhưng cảm thấy tự do để tìm lý do khác để sử dụng nó!
Tiện ích CommandBurner 3.5 là một ứng dụng trực quan và đơn giản mà đốt cháy từng tập tin hay thư mục toàn bộ một loạt các DVD khác nhau và các phương tiện truyền thông đĩa CD có khả năng ghi.

 

 

Theo CommandBurner 3.5

 

Độ an toàn của CommandBurner 3.5

Chúng tôi đã phân tích phiên bản CommandBurner 3.5 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download CommandBurner 3.5 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *