[DOWNLOAD]

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất.

 

Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.
Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới hoặc trên máy chủ nội bộ.

 

CNS Accounting Professional

Giao diện phần mềm kế toán CNS Accounting Professional

 

 

Các tính năng:

 

– Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình
– Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình
– Bảng đối chiếu vật tư với dự toán
– Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)
– Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình
– Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)
– Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141
– Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình
– Tính giá thành theo từng hạng mục
– Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình.

 

Độ an toàn của CNS Accounting Professional

Chúng tôi đã phân tích phiên bản CNS Accounting Professional mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download CNS Accounting Professional để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *