Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Classic Menu for Excel 2010 (64 bit)

[DOWNLOAD] Classic Menu for Excel 2010 có quan hệ tới Microsoft Excel 2010 và Microsoft Excel 2010. Nó cho thấy…

By admin , in Ứng dụng văn phòng Ứng dụng văn phòng tổng hợp , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Classic Menu for Excel 2010 có quan hệ tới Microsoft Excel 2010 và Microsoft Excel 2010. Nó cho thấy trình đơn và thanh công cụ cũ trên Ribbon của Microsoft Excel 2010. 

Bạn đang dùng MS Office 2010, bạn dành khá nhiều thời gian để điều chỉnh giao diện Ribbon của Microsoft Excel 2010 và thất “bất lực” vì phải tìm kiếm các tính năng mới trên giao diện Ribbon. Vậy thì Classic Menu for Excel 2010 là một giải pháp cho bạn tiết kiệm thời gian để làm việc trên Microsoft Excel 2010 .

Classic Menu for Excel 2010 có quan hệ tới Microsoft Excel 2010 và Microsoft Excel 2010. Nó cho thấy trình đơn và thanh công cụ cũ trên Ribbon của Microsoft Excel 2010.

Classic Menu for Excel 2010

Giao diện chương trình Classic Menu for Excel 2010

Một số tính năng chính của Classic Menu for Excel 2010:

  • Dễ dàng quản lý các menu và thanh công cụ cũ trong Classic Menu Manager;
  • Classic Menu for Excel 2010 Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn Classic Menu và thanh công cụ trong Excel 2010;
  • Các trình đơn cũ có thể ở xa bên phải của thanh Ribbon, hoặc giữa “File” và “Home” tab trong Ribbon;
  • Các giao diện Microsoft Access 2003 có thể được đặt cùng với các Ribbon của Excel 2010
  • Classic Menu for Excel 2010 Dễ dàng hiển thị hoặc ẩn “menu” tab trong Ribbon;
  • Nhanh chóng tìm và thực hiện lệnh mà bạn muốn.

 

 

Độ an toàn của Classic Menu for Excel 2010 (64 bit)

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Classic Menu for Excel 2010 (64 bit) mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Classic Menu for Excel 2010 (64 bit) để sử dụng.

Đánh giá