[DOWNLOAD]

CD Duplicate Master 1.0.0.1058 là một phần mềm với những tiện ích phức tạp dành cho CD. Nó giúp bạn có thể tách ra các đoạn nhạc số từ một đĩa CD thành các file nhạc trên ổ cứng của bạn 

CD Duplicate Master 1.0.0.1058 là một phần mềm với những tiện ích phức tạp dành cho CD. CD Duplicate Master 1.0.0.1058  giúp bạn có thể tách ra các đoạn nhạc số từ một đĩa CD thành các file nhạc trên ổ cứng của bạn; ghi đĩa CD audio, CD dữ liệu vào đĩa trắng, và ghi dữ liệu vào file ảnh đĩa ISO; copy mọi loại đĩa nhạc; và xóa đi các mục trong một CD-RW ghi-xóa.

CD Duplicate Master 1.0.0.1058

CD Duplicate Master 1.0.0.1058 – tách nhạc từ đĩa CD

CD Duplicate Master 1.0.0.1058 có thể tách các track audio trên CD và lưu chúng vào ỏ cứng của bạn dưới rất nhiều định dạng như MP3, WMA, OGG và các định dạng khác, và tạo ra CD nhạc tùy chỉnh từ các file MP3, WAV, OGG và WMA. CD Duplicate Master 1.0.0.1058 là lựa chọn tốt nhất cho các đĩa CD backup.

 

Mỹ Ly TH

Độ an toàn của CD Duplicate Master 1.0.0.1058

Chúng tôi đã phân tích phiên bản CD Duplicate Master 1.0.0.1058 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download CD Duplicate Master 1.0.0.1058 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *