[DOWNLOAD]

BurnQuick 4.9 là cách đơn giản nhất để sử dụng chương trình ghi đĩa CD từng được thiết kế. Chỉ cần click chuột phải vào file hoặc thư mục và chọn BurnQuick từ menu SendTo. 

BurnQuick 4.9 là cách đơn giản nhất để sử dụng chương trình ghi đĩa CD từng được thiết kế. Chỉ cần click chuột phải vào file hoặc thư mục và chọn BurnQuick từ menu SendTo.

 

BurnQuick 4.9

Giao diện của BurnQuick 4.9

BurnQuick 4.9 sẽ gửi tất cả file được chọn vào đầu ghi CD-ROM của bạn. BurnQuick 4.9 luôn có thể ghi file hoặc toàn bộ thư mục lên CD-R hoặc CD-RW. Nó thậm chí xóa đĩa CD-RW cho bạn.
Thiết kế Interface Zero của BurnQuick 4.9 thiết lập tiêu chuẩn mới để xóa những phần được sử dụng trong phần mềm ghi CD. Interface Zero nghĩa là không phải học dài dòng và có ngay kết quả.

Tổng hợp

Độ an toàn của BurnQuick 4.9

Chúng tôi đã phân tích phiên bản BurnQuick 4.9 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download BurnQuick 4.9 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *