Saturday, July 20, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Bulk Rename Utility 2.7.1.1

[DOWNLOAD] Bulk Rename Utility 2.7.1.1 phần mềm giúp đổi tên file và thư mục cùng lúc, dựa vào các tiêu…

By admin , in Dữ liệu - File Tiện ích khác dữ liệu File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Bulk Rename Utility 2.7.1.1 phần mềm giúp đổi tên file và thư mục cùng lúc, dựa vào các tiêu chuẩn bạn đặt ra. Ví dụ như bạn có phần đuôi là “2002” cho tất cả các file của bạn, nay muốn đổi nó thành “2003”, chương trình sẽ giúp bạn như 

GIới thiệu phần mềm Bulk Rename Utility 2.7.1.1Đổi tên file hàng loạt

Bulk Rename Utility 2.7.1.1 phần mềm giúp đổi tên file và thư mục cùng lúc, dựa vào các tiêu chuẩn bạn đặt ra. Ví dụ như bạn có phần đuôi là “2002” cho tất cả các file của bạn, nay muốn đổi nó thành “2003”, chương trình sẽ giúp bạn như ý.

Bulk Rename Utility 2.7.1.1

Bulk Rename Utility 2.7.1.1Đổi tên file và đổi tên thư mục hàng loạt

Tương tự như việc chuyển đổi các HTML thành HTM vậy. Các chức năng khác là thêm số thứ tự cho các file, thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp hậu ngữ cho tên file, thay thế các ký tự… Giao diện của Bulk Rename Utility 2.7.1.1 đơn giản với cách trình bày các thư mục và file tương tự như Windows Explorer, và phía dưới là các tùy chọn để chuyển đổi như đổi tên, phần mở rộng, thay thế (Replace), chuyển chữ hoa chữ thường (Change Case).

Tổng Hợp

Độ an toàn của Bulk Rename Utility 2.7.1.1

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Bulk Rename Utility 2.7.1.1 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Bulk Rename Utility 2.7.1.1 để sử dụng.

Đánh giá