[DOWNLOAD]

Baku 4.1.3622 sẽ giúp bạn xóa thư mục rỗng, các nội dung của các thư mục History, Recent documents, Temp, các file internet tạm thời, cookies. 

Giới thiệu về phần mềm Baku 4.1.3622.

Baku 4.1.3622 sẽ giúp bạn xóa thư mục rỗng, các nội dung của các thư mục History, Recent documents, Temp, các file internet tạm thời, cookies.

Baku 4.1.3622 là một chưong trình cho phép bạn tìm kiếm lỗi registry hệ thống và các file không cần thiết mà có thể loại bỏ một cách an toàn. Baku 4.1.3622cũng tìm kiếm các Windows log file, shortcut đến các file và thư mục bị mất và các loại file được chỉ định của người dùng.

Baku 4.1.3622

Baku 4.1.3622Phần mềm xóa thư mục trống

Baku 4.1.3622 quét registry để gỡ bỏ các key không sử dụng và lỗi thời, bao gồm ActiveX/COM, Application Paths, Fonts, Help files, Icon files, Sound files, Uninstall Programs và Windows Installer. Registry sẽ được sao lưu một cách tự động trước khi bất cứ thay đổi nào được tạo ra. Với Baku 4.1.3622, Registry sẽ có kích thước nhỏ nhất có thể.

 

 

Độ an toàn của Baku 4.1.3622

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Baku 4.1.3622 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Baku 4.1.3622 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *