Tuesday, June 25, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Baby FTP Server 1.24

[DOWNLOAD] Baby FTP Server 1.24 là một phần mềm miễn phí giúp bạn chia sẻ một thư mục trên máy…

By admin , in Dữ liệu - File Phần mềm FTP , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Baby FTP Server 1.24 là một phần mềm miễn phí giúp bạn chia sẻ một thư mục trên máy tính thông qua giao thức FTP. Bạn chỉ cần làm 2 thao tác: chọn thư mục chia sẻ và thiết lập quyền hạn là bạn đã có 1 FTP Server. 
 

Điểm mạnh của phần mềm Baby FTP Server 1.24 này là rất dễ sử dụng và thao tác nhanh chóng. Tuy nhiên nó có 1 điểm yếu là không tạo và quản lí được các users, nó chỉ đơn giản thiết lập quyền hạn chung cho tất cả các users.

 

Phần mềm Baby FTP Server 1.24 này thích hợp với các mạng nhỏ như mạng trong gia đình, mạng LAN, hoặc thích hợp với những thời điểm bạn muốn tạo nhanh 1 FTP Server mà không muốn cấu hình rắc rối.

 

Baby FTP Server 1.24

Baby FTP Server 1.24 giao diện chương trình

 

Cơ bản Baby FTP Server 1.24, mà không có một giao diện người dùng ưa thích hoặc rất nhiều các tính năng. Điều này Baby FTP Server 1.24 bé có chỉ các tính năng cần thiết nhất và chưa đủ mạnh để làm cơ sở cho một máy chủ phức tạp hơn.

Dưới đây là một số tính năng chính của “Baby FTP Server 1.24“: · Hỗ trợ hầu hết các lệnh FTP RFC959 Hỗ trợ chế độ PASV và không PASV Chỉ cho phép các kết nối nặc danh · Đa luồng Thời gian thực máy chủ đăng nhập Cấu hình nhà thư mục (tương tự cho tất cả các kết nối) · Thiết lập quyền truy cập để tải về / tải lên / đổi tên / xóa / tạo thư mục · Cho phép kiểm tra cho người chủ không thành công trong một số trường hợp

 

Theo Baby FTP Server 1.24

 

Độ an toàn của Baby FTP Server 1.24

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Baby FTP Server 1.24 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Baby FTP Server 1.24 để sử dụng.

Đánh giá