[DOWNLOAD]

AutoGK 2.55 là một công cụ rất đơn giản và mạnh mẽ cho việc trích xuất dvd. AutoGK đi kèm với hầu như tất cả các bạn sẽ cần phải tạo bản sao lưu chất lượng tuyệt vời của đĩa DVD của bạn. 

 

AutoGK 2.55 là một công cụ rất đơn giản và mạnh mẽ cho việc trích xuất dvd. AutoGK 2.55 đi kèm với hầu như tất cả các bạn sẽ cần phải tạo bản sao lưu đĩa DVD với chất lượng tuyệt vời của bạn.
Chương trình AutoGK 2.55 đặt các tập tin VOB vào ổ cứng của bạn, và trong quá trình phá vỡ sự mã hóa và bảo vệ Macrovision DVD có, và đó là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Bạn sẽ có để có được nó và cài đặt nó cho mình.

AutoGK 2.55

AutoGK 2.55 – trích xuất dvd

 
Tuy nhiên, trình cài đặt AutoGK 2.55 sẽ cài đặt tất cả mọi thứ khác mà bạn cần. Chỉ cần chỉ định một thư mục để cài đặt, và tất cả mọi thứ sẽ được đưa về chăm sóc. Các chương trình tùy chọn bao gồm mã hóa XviD, AviSynth và VobSub.
Nếu bạn đã có các phiên bản gần đây nhất của họ, sau đó bạn không cần phải cài đặt lại chúng. Nếu bạn không đã có, không chắc chắn nếu bạn có họ, hoặc không có ý tưởng những gì họ đang có, sau đó đi trước và cài đặt chúng. Bạn sẽ cần chúng để mã hóa của bạn.

Độ an toàn của AutoGK 2.55

Chúng tôi đã phân tích phiên bản AutoGK 2.55 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download AutoGK 2.55 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[DOWNLOAD]

AutoGK 2.55 là một công cụ rất đơn giản và mạnh mẽ cho việc trích xuất dvd. AutoGK đi kèm với hầu như tất cả các bạn sẽ cần phải tạo bản sao lưu chất lượng tuyệt vời của đĩa DVD của bạn. 

 

AutoGK 2.55 là một công cụ rất đơn giản và mạnh mẽ cho việc trích xuất dvd. AutoGK 2.55 đi kèm với hầu như tất cả các bạn sẽ cần phải tạo bản sao lưu đĩa DVD với chất lượng tuyệt vời của bạn.
Chương trình AutoGK 2.55 đặt các tập tin VOB vào ổ cứng của bạn, và trong quá trình phá vỡ sự mã hóa và bảo vệ Macrovision DVD có, và đó là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia. Bạn sẽ có để có được nó và cài đặt nó cho mình.

AutoGK 2.55

AutoGK 2.55 – trích xuất dvd

 
Tuy nhiên, trình cài đặt AutoGK 2.55 sẽ cài đặt tất cả mọi thứ khác mà bạn cần. Chỉ cần chỉ định một thư mục để cài đặt, và tất cả mọi thứ sẽ được đưa về chăm sóc. Các chương trình tùy chọn bao gồm mã hóa XviD, AviSynth và VobSub.
Nếu bạn đã có các phiên bản gần đây nhất của họ, sau đó bạn không cần phải cài đặt lại chúng. Nếu bạn không đã có, không chắc chắn nếu bạn có họ, hoặc không có ý tưởng những gì họ đang có, sau đó đi trước và cài đặt chúng. Bạn sẽ cần chúng để mã hóa của bạn.

Độ an toàn của AutoGK 2.55

Chúng tôi đã phân tích phiên bản AutoGK 2.55 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download AutoGK 2.55 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *