Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Advanced File Lock 7

[DOWNLOAD]   Advanced File Lock 7 – khóa hoặc làm ẩn file hoặc thư mục đặt password với một cú…

By admin , in Bảo vệ File - Thư mục Dữ liệu - File , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

 

Advanced File Lock 7 – khóa hoặc làm ẩn file hoặc thư mục đặt password với một cú click chuột. Khi file hay folder bị khóa hoặc ẩn, các file này không thể bị đọc hoặc sử dụng bởi bất cứ người nào trừ khi nó được người sử dụng mở lại.
Advanced File Lock 7 – Khóa tập tin tiên tiến là một công cụ hữu ích và dễ sử dụng ngay lập tức sẽ khóa bất kỳ tập tin với một mật khẩu với một nhấp chuột.

Khi một tập tin bị khóa, nó không thể được đọc hoặc được sử dụng bởi bất cứ ai cho đến khi nó được mở khóa.
Advanced File Lock 7 Dễ sử dụng:
Đơn giản chỉ cần nhấp chuột phải vào bất kỳ tập tin và chọn Advanced File Lock 7.
Khóa tập tin với Advanced File Lock 7
Khóa (mã hóa) tất cả các kiểm tra các tập tin trên màn hình với mật khẩu đã nhập trong lĩnh vực mật khẩu. Khi một tập tin bị khóa, nó chỉ có thể được mở khóa bằng cách sử dụng cùng một mật khẩu mà nó đã được khóa bằng. Như trong tất cả các hoạt động khác, mật khẩu của quản trị viên có thể KHÔNG được sử dụng để ghi đè mật khẩu ban đầu.
Mở khóa tập tin với Advanced File Lock 7
Mở tất cả các tập tin được lựa chọn trên màn hình. Các mật khẩu ban đầu phải được sử dụng để mở khóa một tập tin. Lựa chọn các tập tin được chỉ báo bằng biểu tượng chọn màu xanh lá cây (hiển thị bên dưới).
Chọn tất cả
Đánh dấu tất cả các tập tin trên màn hình với kiểm tra. Bất kỳ tập tin nào đó được kiểm tra sẽ được bao gồm trong các hoạt động như Lock, Unlock, Hide, vv
Bỏ chọn tất cả
Loại bỏ dấu chọn màu xanh lá cây cho tất cả các tập tin trên màn hình. Các tập tin đang không được lựa chọn sẽ không được bao gồm trong hoạt động.
Ngăn chặn hành động
Dừng hoạt động hiện tại. Ví dụ, nếu dừng hành động được nhấp trong khi một nhóm các tập tin bị khóa, Advanced File Lock 7 sẽ hoàn thành khóa tập tin mà hiện tại đang bị khóa nhưng sẽ không tiến hành các tập tiếp theo.
Hide Files
Ẩn tất cả các tập tin được lựa chọn trên màn hình với mật khẩu đã nhập trong trường mật khẩu. Khi một tập tin ẩn, nó không thể được nhìn thấy hoặc được sử dụng bởi bất cứ ai.

Để xem các tập tin đã được ẩn, sử dụng Xem Ẩn tập tin từ Trình đơn lựa chọn. Sau này, bạn có thể hiển thị các tập tin một lần nữa bằng cách nhấp vào “Show Files.” Advanced File Lock 7

Bạn phải đăng nhập vào File để khóa nâng cao như là Administrator
Để thực hiện hoạt động này.
Hiển thị tập tin
Thể hiện tất cả các tập tin ẩn mà được lựa chọn trên màn hình. Mật khẩu sử dụng để hiển thị một tập tin phải là cùng một mật khẩu được sử dụng để ẩn các tập tin. Bạn phải đăng nhập vào File để khóa nâng cao như là Administrator Để thực hiện hoạt động này.
Bảo mật Xóa
An toàn xóa tất cả các tập tin được lựa chọn trên màn hình. Khi một tập tin là an toàn xóa, nó sẽ không thể cho nó để được phục hồi bằng bất kỳ phương tiện nào. Hoạt động này Bộ Quốc phòng 5220,22-M tuân thủ và có thể sử dụng để xóa an toàn thông tin nhạy cảm để đảm bảo rằng nó là vĩnh viễn loại bỏ khỏi máy tính của bạn. Advanced File Lock 7
Mật khẩu Fields:
Mật khẩu có thể bao gồm các số và ký hiệu chữ cái và có thể không còn
hơn tám ký tự.
Quản trị tài khoản / mật khẩu quản trị:
Đăng nhập như là người quản trị cho phép một người sử dụng để ẩn hoặc hiển thị tập tin ẩn. Các mật khẩu Administrator không ghi đè lên các mật khẩu khác. Vì vậy, nó có thể không được sử dụng để mở khóa hoặc hiển thị một tập tin đã bị khóa hoặc ẩn với một mật khẩu khác nhau. Bạn có thể chọn “Sử dụng mật khẩu quản trị viên của” sử dụng mật khẩu của quản trị cho tất cả các hoạt động. Điều này sẽ tránh bất kỳ sự nhầm lẫn với các tập tin bị khóa hoặc ẩn với khác nhau mật khẩu.
Xin lưu ý rằng mỗi người sử dụng Windows có thể thiết lập của mình Khóa tập tin nâng cao Mật khẩu quản trị. Mỗi người dùng sẽ chỉ có quyền truy cập vào các tập tin ẩn của họ. Ví dụ, nếu một người dùng Windows với tên tài khoản của Mike ẩn file, Windows người sử dụng Bob sẽ không thể xem chúng. Và, Mike sẽ không thể xem các tập tin ẩn của Bob.
Tạo một tự Trích xuất tập tin hoặc thư mục được mã hóa:
Với phiên bản nâng cao Advanced File Lock 7 và lớn hơn, bạn có thể tạo ra một tự Trích xuất tập tin hoặc thư mục được mã hóa từ bất kỳ tập tin hoặc thư mục. Tự Trích xuất tập tin hoặc thư mục mã hóa có thể mở trên máy tính bất kể nếu nó đã Advanced File Lock 7 được cài đặt trên nó. Điều duy nhất cần thiết để mở nó là mật khẩu.
Để tạo ra tự Trích xuất tập tin hoặc thư mục được mã hóa:
1. Đơn giản chỉ cần thêm các tập tin hoặc thư mục vào màn hình Lock nâng cao tập tin và nhập vào mật khẩu.
2. Nhấp chuột phải vào nó. Một menu sẽ bật lên như trong hình dưới đây:
3. Chọn “Tạo tự chiết File / Folder.” Lệnh này sẽ tạo ra các tập tin trong cùng một vị trí như tập tin gốc của bạn.

 

 

Advanced File Lock 7

Khóa tập tin với Advanced File Lock 7

 

Tổng Hợp

 

 

Độ an toàn của Advanced File Lock 7

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Advanced File Lock 7 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Advanced File Lock 7 để sử dụng.

Đánh giá