Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download Á Việt Net Monitor

[DOWNLOAD] Á Việt Net Monitor – Có rất nhiều phần mềm quản lý điểm truy cập Internet nhưng hầu như…

By admin , in Phần mềm việt Quản lý phần mềm Việt , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Á Việt Net Monitor – Có rất nhiều phần mềm quản lý điểm truy cập Internet nhưng hầu như chúng đều do nước ngoài sản xuất, vì vậy người sử dụng Việt Nam ít nhiều sẽ gặp khó khăn về bản quyền, ngôn ngữ

– Trước tiên, ta sẽ cài máy chủ, chọn Server (bỏ chọn Client), các bước tiếp theo cài bình thường. Sau khi hoàn tất, bạn chạy chương trình NetServer, chọn lệnh “Quản trị” rồi chọn “Nhận máy con”, chương trình Á Việt Net Monitor sẽ mở một cửa sổ để nhận thông tin đăng ký từ các máy con.

 

– Tương tự, ta cài đặt máy con nhưng chọn Client (bỏ chọn Server). Khi cài xong, chương trình Client xuất hiện để bạn đăng ký máy con với máy chủ (bạn vẫn để cửa sổ “Ghi nhận các máy con” chạy trên máy chủ để các máy con khác đăng ký).

Á Việt Net Monitor

Đăng ký phần mềm Á Việt Net Monitor

 

Lưu ý: Nếu máy bạn có hỗ trợ chức năng Wake up On LAN, bạn phải khởi động máy vào BIOS và khai báo để mainboard kích hoạt chức năng này.
Khi hoàn tất thì chương trình sẽ có giao diện như sau:

 

1. Những chức năng cơ bản của Á Việt Net Monitor :
– Tính cước: thuê máy, in ấn, scan, điện thoại…
– Đóng: khi chọn “kết thúc sử dụng”, chương trình sẽ tự động đóng tất cả các phần mềm ứng dụng và giải phóng bộ nhớ. Các phần mềm không quan trọng được đóng trước, ngược lại sẽ được đóng sau 60 giây để nếu bạn có khóa nhầm máy thì dữ liệu quan trọng của khách vẫn không bị mất.

 

– Mở khóa máy client: chương trình Á Việt Net Monitor sẽ tự động xóa cache URL đã truy cập trước đó.
– Đổi máy.
– Tắt máy con.
– Khởi động lại.
– Mở nguồn từ xa: dùng máy chủ mở nguồn máy con (Card mạng và mainboard phải hỗ trợ Wake up on lan).
– Mở lại máy: nếu bạn khóa nhầm máy, bạn có thể mở lại máy đó và đương nhiên vẫn tính tiền tiếp tục (không phải tính lại từ đầu).
– Tự động tắt nguồn màn hình (sau 30 giây) nếu máy bị khóa.
– Gửi thông báo đến từng máy hoặc tất cả các máy con.
– Điều chỉnh âm lượng của máy con.
– Xem nhật ký sử dụng (nhân viên xem trong ngày, chủ được xem tất cả các ngày).
– Hỗ trợ trả trước: bạn chỉ việc nhập trước số tiền khách trả và chương trình sẽ tự canh giờ, tự tắt máy.
– Trang bị phím nóng.
2. Tích hợp tường lửa chặn Web sex:
– Tường lửa được trang bị 60.000 địa chỉ Web sex trên khắp thế giới.
– Hoạt động rất nhẹ nhàng, không hề ảnh hưởng đến tốc độ của hệ thống.
– Hỗ trợ cập nhật các địa chỉ Web sex từ máy chủ.
– Lấy các địa chỉ trang Web (URL) mà một máy con đang truy cập.
– Xem toàn màn hình làm việc của máy con.
– Thông báo trên máy con và thông báo về máy chủ khi máy con truy cập vào các trang Web cấm.

– Bạn có thể cho IE tự chuyển đến một trang Web khác nếu bạn có khai báo ‘Trang Web sẽ được chuyển đến khi truy cập vào Web sex” trên cửa sổ cấu hình máy con, nếu bỏ trống thì chương trình sẽ đóng cửa sổ IE đang truy cập Web sex (các cửa sổ IE khác không bị đóng).
3. Xử lý sự cố phần mềm trên máy con:
Khi có một số chương trình đang bị treo làm máy con “đuối sức”, bạn có thể đóng bớt các chương trình Á Việt Net Monitor từ máy điều khiển.
4. Lưu lịch sử truy cập Web của tất cả các máy con tại máy chủ (30 ngày theo yêu cầu của các cơ quan quản lý). Bạn có thể xem lại lịch sử các trang Web đã truy cập tại máy con theo từng ngày, theo trình tự thời gian hoặc theo từng máy.

 

5. Hỗ trợ máy con:
– Dùng máy chủ mở một chương trình trên máy con.
– Gửi chuỗi cho máy con bằng cách nhập chuỗi rồi gửi đi.

– Chỉnh độ phân giải màn hình máy con.
– Truyền file từ máy chủ xuống máy con. Nếu bạn không chỉ định truyền vào thư mục nào thì sẽ lấy thư mục mặc định (All usersApplication DataNetclientDownload). Bạn có thể ra lệnh cho file chạy luôn sau khi gửi bằng cách chọn lệnh “Gửi và chạy”.

6. Dùng một máy con bất kỳ để điều khiển các máy con khác (sẽ yêu cầu nhập mật khẩu, mặc định là “aviet”).

– Để tránh bị khách sử dụng chức năng này, chương trình Á Việt Net Monitor yêu cầu xác nhận mật khẩu. Người quản trị sẽ quy định mật khẩu để điều khiển máy con bằng cách chọn lệnh “Quản trị” > “Cấu hình máy chủ” > nhập vào mật khẩu cho máy con điều khiển.

Ngoài ra, còn có một số chức năng dành cho chủ phòng Net:
– Cấu hình cho máy chủ.
– Dùng máy chủ cấu hình cho tất cả các máy con.
– Đổi mật khẩu.
– Xem, sửa toàn bộ nhật ký sử dụng, xem doanh thu mỗi ngày.
– Xuất báo cáo sang Excel hoặc trang Web.

Theo Echip

Độ an toàn của Á Việt Net Monitor

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Á Việt Net Monitor mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Á Việt Net Monitor để sử dụng.

Đánh giá