[DOWNLOAD]

Digital Audio Editor 7.4 là một phần mềm soạn thảo âm thanh số đầy đủ tính năng để tạo ra một sự đa dạng của âm thanh, sự trộn, sự soạn thảo, phân tích, và xử lý đem lại những khả năng tối ưu cho âm thanh. 

Digital Audio Editor 7.4 là một phần mềm soạn thảo âm thanh số đầy đủ tính năng để tạo ra một sự đa dạng của âm thanh, sự trộn, sự soạn thảo, phân tích, và xử lý đem lại những khả năng tối ưu cho âm thanh.

Digital Audio Editor 7.4

Digital Audio Editor 7.4 – Soạn thảo âm thanh

 

Phần mềm Digital Audio Editor 7.4 có rất nhiều hiệu ứng và những công cụ để chuyển đổi những tập tin âm thanh qua các định dạng khác , kể cả MP3, WMA, WAV, và OGG Vorbis.

 

Theo Digital Audio Editor 7.4

Độ an toàn của Digital Audio Editor 7.4

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Digital Audio Editor 7.4 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Digital Audio Editor 7.4 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *