Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Crypt 1.2 for Mac – Mã hóa và giải mã file Download

Crypt 1.2 for Mac là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa và giải mã file…

By admin , in Bảo mật , at Tháng Ba 24, 2020

Crypt 1.2 for Mac là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa và giải mã file hay thư mục với một mật khẩu tùy ý. Crypt sử dụng bộ mã hóa 256bitAES trong chế độ chuỗi mật mã. Công cụ này sử dụng định dạng mã hóa mở và có thể được giải mã trên mọi nền tảng sử dụng openssl, tar và zip.

 

Crypt 1.2 for Mac là một ứng dụng riêng của Mac OS X để mã hóa file và giải mã file hay mã hóa thư mục và giải mã thư mục với một mật khẩu tùy ý.

Crypt 1.2 for Mac sử dụng bộ mã hóa 256bitAES trong chế độ chuỗi mật mã. Công cụ Crypt for Mac sử dụng định dạng mã hóa mở và có thể được giải mã trên mọi nền tảng sử dụng openssl, tar và zip.

Ngoài ra Crypt 1.2 for Mac còn hỗ trợ xóa các file và thư mục gốc không được mã hóa một cách bảo mật.

 

 

 

Độ an toàn của Crypt 1.2 for Mac – Mã hóa và giải mã file

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Crypt 1.2 for Mac – Mã hóa và giải mã file mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Crypt 1.2 for Mac – Mã hóa và giải mã file để sử dụng.

Đánh giá