Sunday, July 14, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Atoms, Bonding and Structure v2.0 – Phần mềm hóa học Download

[DOWNLOAD] Chương trình Atoms, Bonding and Structure v2.0 là phần mềm hóa học nhỏ gọn, được thiết kế dành cho…

By admin , in Hỗ trợ học tập Phần mềm giáo dục , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Chương trình Atoms, Bonding and Structure v2.0 là phần mềm hóa học nhỏ gọn, được thiết kế dành cho học sinh học những kiến thức liên quan đến chương nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, cấu trúc của nguyên tử, cấu trúc của các hợp chất vô cơ.

Chương trình Atoms, Bonding and Structure v2.0 là phần mềm hóa học nhỏ gọn, được thiết kế dành cho học sinh học những kiến thức liên quan đến chương nguyên tử, bảng tuần hoàn, liên kết hóa học, cấu trúc của nguyên tử, cấu trúc của các hợp chất vô cơ.
Chương trình Atoms, Bonding and Structure v2.0 có rất nhiều phần lựa chọn để học tập:

Phần mềm Atoms, Bonding and Structure v2.0 rất phù hợp cho học sinh học về chương nguyên tử khi tính toán các số proton, nowtron, electron và số khối của một nguyên tử nào đó.

Độ an toàn của Atoms, Bonding and Structure v2.0 – Phần mềm hóa học

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Atoms, Bonding and Structure v2.0 – Phần mềm hóa học mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Atoms, Bonding and Structure v2.0 – Phần mềm hóa học để sử dụng.

Đánh giá