Sunday, June 16, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

AcronymFinder – Tra cứu từ viết tắt Download

[DOWNLOAD] AcronymFinder Bạn muốn hiểu rõ những từ viết tắt thông dụng như: NATO, FIFA, WTO, FAO… là gì và…

By admin , in Phần mềm trực tuyến Phần Mềm Trực Tuyến Khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

AcronymFinder Bạn muốn hiểu rõ những từ viết tắt thông dụng như: NATO, FIFA, WTO, FAO… là gì và ý nghĩa của chúng là như thế nào, địa danh liên quan đến những từ viết tắt này. Tải miễn phí

Trang web AcronymFinder hiện đang lưu trữ hơn 4 triệu từ viết tắt thông dụng trong rất nhiều lĩnh vực: khoa học, viễn thông, điện tử, y tế, máy tính, kinh tế… sẽ giúp bạn tra cứu nhanh khi cần.

AcronymFinder

AcronymFinder  – Tra cứu từ viết tắt.

Chỉ với một thao tác nhập từ cần tra khi vào trang web AcronymFinder , sau đó chọn abbreviation để tra cứu từ viết tắt của từ vừa nhập hoặc chọn Location để tìm địa danh liên quan đến từ viết tắt đó. Kết quả sẽ được phân loại theo các chủ đề và được đánh số sao (Rank) cho biết từ vừa nhập có mức độ thông dụng ra sao.

Theo Thanh niên

Độ an toàn của AcronymFinder – Tra cứu từ viết tắt

Chúng tôi đã phân tích phiên bản AcronymFinder – Tra cứu từ viết tắt mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load AcronymFinder – Tra cứu từ viết tắt để sử dụng.

Đánh giá