[DOWNLOAD]

7-PDF Split And Merge Portable là các phần mềm để ghép file PDF và nối file PDF dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể soạn file PDF mới, trong khi sử dụng sortings cá nhân hay các mẫu tùy chỉnh (tương tự như Word in).

Giới thiệu về phần mềm 7 PDF Split And Merge Portable ghép nối file PDF.

7 PDF Split And Merge Portable là các phần mềm để ghép file PDF và nối file PDF dễ dàng và nhanh chóng. Bạn có thể soạn file PDF mới, trong khi sử dụng sortings cá nhân hay các mẫu tùy chỉnh (tương tự như Word in). Bạn có thể thêm các tập tin PDF được mã hóa PDF khác. Nó xử lý các tập tin PDF được bảo vệ bằng mật khẩu.

7 PDF Split And Merge Portable

7 PDF Split And Merge PortablePhần mềm ghép nối file PDF.

Giao diện của 7 PDF Split And Merge Portable là sạch sẽ và trực quan. Bạn có thể nhập các file PDF để chia nhỏ và kết nối thông qua trình duyệt tập tin duy nhất, bởi vì “kéo và thả” phương pháp không được hỗ trợ.
Khi nói đến việc chia tách PDF, bạn có thể kích hoạt các công cụ để phân chia thậm chí hoặc trang lẻ, hoặc vào những người duy nhất (tức là nổ), bởi phạm vi trang, và như vậy.
Nhưng bạn cũng có thể thiết lập 7 PDF Split And Merge Portable yêu cầu bạn thư mục đầu ra nên được sử dụng, ghi đè lên các đầu ra nếu tập tin đã tồn tại, và nhiều hơn nữa. Quá trình sáp nhập là tương tự. Cài đặt có thể được khôi phục lại các giá trị mặc định của họ.
7 PDF Split And Merge Portable sử dụng một số tiền thấp đến trung bình của tài nguyên hệ thống, hỗ trợ hai ngôn ngữ cho giao diện và nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ tách một hoặc sáp nhập mà không nảy lên bất kỳ lỗi nào. Phiên bản Quá xấu bản demo có một số hạn chế nghiêm trọng. Nếu không, chúng tôi đề nghị phần mềm 7 pdf merge cho tất cả người dùng, bất kể cấp độ kinh nghiệm của họ.

Độ an toàn của 7-PDF Split And Merge Portable – Ghép nối file PDF

Chúng tôi đã phân tích phiên bản 7-PDF Split And Merge Portable – Ghép nối file PDF mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load 7-PDF Split And Merge Portable – Ghép nối file PDF để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *