Tuesday, July 23, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

WirelessNetView v1.10

Download WirelessNetView v1.10 – Phần mềm WirelessNetView v1.10 là một tiện ích nhỏ quan sát và thể hiện cho chúng ta biết các mạng wireless đang hoạt động xung

By admin , in Internet & Email , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

Để biết được xung quanh mình có bao nhiêu mạng wireless đang hoạt động, bạn chỉ mất 1 giây với tiện ích WirelessNetView v1.10. 

WirelessNetView v1.10 là một tiện ích nhỏ quan sát và thể hiện cho chúng ta biết các mạng wireless đang hoạt động xung quanh

 

WirelessNetView v1.10

Giao diện phần mềm WirelessNetView v1.10

Trong mỗi mạng được tìm thấy, WirelessNetView v1.10 sẽ hiển thị những thông tin về mạng đó như: chất lượng tín hiệu, tín hiệu trung bình, Authentication Algorithm, SSID, Detection Counter, Cipher Algorithm và một số thông tin khác.
Để sử dụng WirelessNetView v1.10, bạn chỉ cần chạy file thực thi ngay mà không cần phải cài đặt gì cả. Sau khi chạy, cửa sổ chính sẽ thể hiện một danh sách tất cả các mạng wireless được tìm thấy quanh bạn. Danh sách này sẽ tự động cập nhật sau mỗi 10 giây, và bạn cũng có thể thấy sự thay đổi độ mạnh của tín hiệu wireless.

 

Sử dụng WirelessNetView

Để bắt đầu sử dụng WirelessNetView, chỉ cần chạy tập tin thực thi – WirelessNetView.exe Sau khi chạy, cửa sổ hiển thị danh sách của tất cả các mạng không dây được phát hiện trên khu vực của bạn. Danh sách này được cập nhật tự động mỗi 10 giây, vì vậy bạn có thể xem các thay đổi trong các mạng tín hiệu. Ngoài ra, nếu mạng không dây mới được phát hiện, họ sẽ được thêm vào danh sách.

Cột “Tên công ty

Bắt đầu từ phiên bản 1,10,, WirelessNetView cho phép bạn xem các tên công ty của mỗi thiết bị không dây. Tên công ty được xác định theo địa chỉ MAC. Tuy nhiên, để có được tính năng này, bạn phải tải về các tập tin sau đây từ bên ngoài, và đặt trong cùng thư mục của WirelessNetView.exe: Hãy nhận biết rằng bạn phải lưu nó như là ‘oui.txt

Dịch WirelessNetView các ngôn ngữ khác

Để dịch WirelessNetView ngôn ngữ khác, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:

  1. Chạy WirelessNetView với tham số / savelangfile: WirelessNetView.exe / savelangfile Một tập tin có tên là WirelessNetView_lng.ini sẽ được tạo ra trong thư mục tiện ích WirelessNetView.
  2. Mở tập tin ngôn ngữ được tạo ra trong Notepad hoặc trong bất kỳ trình soạn thảo văn bản khác.
  3. Dịch tất cả các mục chuỗi các ngôn ngữ mong muốn. Tùy chọn, bạn cũng có thể thêm tên của bạn và / hoặc một liên kết đến trang web của bạn. (TranslatorName và TranslatorURL giá trị) Nếu bạn thêm thông tin này, nó sẽ được sử dụng trong cửa sổ ‘về’.
  4. Sau khi kết thúc dịch, Khởi WirelessNetView, và tất cả các chuỗi dịch sẽ được nạp từ các tập tin ngôn ngữ. Nếu bạn muốn chạy WirelessNetView mà không cần dịch, chỉ cần đổi tên các tập tin ngôn ngữ, hoặc di chuyển nó vào một thư mục khác.

Tùy chọn dòng lệnh

/ Stab Lưu danh sách các mạng không dây vào một tập tin văn bản thường xuyên.
/ Đâm Lưu danh sách các mạng không dây vào một tập tin văn bản định giới bằng tab.
/ Scomma Lưu danh sách các mạng không dây vào một tập tin văn bản phân cách bằng dấu phẩy (csv).
/ Stabular Lưu danh sách các mạng không dây vào một file văn bản dạng bảng.
/ Shtml Lưu danh sách các mạng không dây vào tập tin HTML (ngang).
/ Sverhtml Lưu danh sách các mạng không dây vào tập tin HTML (đứng).
/ Sxml Lưu danh sách các mạng không dây vào tập tin XML.
/ Loại

Điều này tùy chọn dòng lệnh có thể được sử dụng với các tùy chọn lưu khác để sắp xếp theo cột mong muốn. Nếu bạn không chỉ định tùy chọn này, danh sách được sắp xếp theo loại cuối cùng mà bạn đã thực hiện từ giao diện người dùng. Các tham số có thể xác định chỉ số cột (0 cột đầu tiên, 1 cột thứ hai, và như vậy) hoặc tên của cột, như “SSID” và “tín hiệu cuối”. Bạn có thể chỉ định ký tự ‘~’ tiền tố (ví dụ như: “~ SSID”) nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Bạn có thể đặt nhiều / sắp xếp trong dòng lệnh nếu bạn muốn sắp xếp theo nhiều cột.

Ví dụ: WirelessNetView.exe / shtml “f: temp wireless.html” 2 / sắp xếp / sắp xếp ~ 1 WirelessNetView.exe / shtml “f: temp wireless.html” / sắp xếp “an Bật” / sắp xếp “SSID”

/ Nosort Khi bạn chỉ định tùy chọn dòng lệnh, danh sách sẽ được lưu mà không phân loại bất kỳ.

Giấy phép

Tiện ích này được phát hành như là phần mềm miễn phí. Bạn được phép tự do phân phối tiện ích này thông qua đĩa mềm, CD-ROM, Internet, hoặc trong bất kỳ cách nào khác, miễn là bạn không tính phí bất cứ điều gì cho việc này. Nếu bạn phát hành tiện ích này, bạn phải bao gồm tất cả các file trong gói phân phối, mà không sửa đổi bất kỳ!

Disclaimer

Phần mềm này được cung cấp “AS IS” mà không có bảo hành, hoặc thể hiện hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, ngụ ý bảo đảm về tính thương mại và phòng tập thể dục cho một mục đích cụ thể. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại đặc biệt, bất ngờ, hay gián tiếp do mất dữ liệu hoặc lý do nào khác.

 

Theo tổng hợp
 

Độ an toàn của WirelessNetView v1.10

Chúng tôi đã phân tích phiên bản WirelessNetView v1.10 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download WirelessNetView v1.10 để sử dụng.

Đánh giá