Tuesday, June 18, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Mass Folder Manager Suite 4.50 – Quản lý thư mục Download

Mass Folder Manager Suite 4.50 là một phần mềm chuyên quản lý thư mục với nhiều tính năng độc đáo….

By admin , in Dữ liệu - File Tiện ích khác dữ liệu File , at Tháng Ba 25, 2020 Thẻ:, , ,

Mass Folder Manager Suite 4.50

Mass Folder Manager Suite 4.50 là một phần mềm chuyên quản lý thư mục với nhiều tính năng độc đáo. Bạn có thể xem, xem trước, và đăng nhập trực quan vào số liệu thống kê. Đặc biệt, phần mềm này còn cho phép bạn quay lại sự lựa chọn ban đầu.

Giới thiệu về Mass Folder Manager Suite 4.50

Phần mềm Mass Folder Manager Suite 4.50 giúp bạn dễ dàng phát hiện và chỉnh sửa thư mục mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc hiện có. Điều này đảm bảo bạn có thể thực hiện bất kỳ thay đổi hay chỉnh sửa nào mà không gây ra lỗi không mong muốn.

Các tính năng chính của Mass Folder Manager Suite 4.50:

 • Quản lý danh sách thư mục đầu vào

  • Tự động thu thập các thư mục từ nhiều thư mục con thành một danh sách
  • Tùy chọn sử dụng bộ lọc trong thư mục
  • Loại bỏ các hướng dẫn sử dụng và các lỗi liên quan
  • Kết hợp các tính năng để cùng giải quyết một nhiệm vụ phức tạp
  • Tự động thêm nhiều danh sách thư mục vào cửa sổ, hoặc sử dụng tính năng tùy chọn nhập
  • Xem danh sách thư mục
  • Nhanh chóng loại trừ các danh sách được chọn
  • Dễ dàng chỉnh sửa danh sách thư mục trước hoặc sau khi xử lý thư mục
  • Xem cấu trúc con của thư mục được lựa chọn từ danh sách
 • Tùy chọn thư mục xử lý

  • Sao chép cấu trúc thư mục rỗng – chỉ sao chép cấu trúc thư mục mà không có tập tin
  • Sao chép đầy đủ bản sao cấu trúc thư mục với các tập tin được lựa chọn
  • Sao chép cấu trúc thư mục mà không có thư mục chính
  • Sao chép cấu trúc thư mục mà không có thư mục chính và các tập tin được lựa chọn
  • Xóa các tập tin được lựa chọn trong thư mục chính, giữ lại cấu trúc thư mục con với các tập tin
  • Xóa các tập tin được lựa chọn trong cấu trúc thư mục con, giữ lại cấu trúc thư mục rỗng
  • Xóa hoàn toàn cấu trúc thư mục con, giữ lại thư mục chính
  • Đổi tên thư mục hoặc cấu trúc thư mục

Mass Folder Manager Suite 4.50 là một phần mềm an toàn, đã được kiểm tra với 20 trình quét virus hàng đầu và không phát hiện ra bất kỳ mã độc nào. Vì vậy, bạn có thể hoàn toàn yên tâm tải về và sử dụng Mass Folder Manager Suite 4.50 để quản lý thư mục một cách hiệu quả.

Download123.vn là địa chỉ đáng tin cậy để tải Mass Folder Manager Suite 4.50. Hãy truy cập https://download123.vn ngay để khám phá thêm nhiều phần mềm hữu ích khác.

Đánh giá