[DOWNLOAD]

Driver cho Acer TravelMate 4520 là Bộ Driver Acer TravelMate 4500 cho Windows XP/Vista

Driver cho Acer TravelMate 4520 – Driver Acer 4520 là Bộ Driver Acer TravelMate 4500 cho Windows XP/Vista

Windows Vista
Audio Realtek Audio Driver 6.0.1.5404 36.7 MB 2008/12/08
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 6.0.1.3900 57.0 MB 2008/12/08
Camera Bison Camera Driver 7.32.701.06 5.6 MB 2008/12/08
Camera Suyin Camera Driver 5.7.26.500 6.2 MB 2008/12/08
CardReader O2 Card Reader Driver 1.1.1.1 1.5 MB 2008/12/08
Fingerprint ABIG Fingerprint Driver 5.0.1.2 56.0 MB 2008/12/08
FIR Acer FIR Driver 1.0 89.1 KB 2008/12/08
Lan Marvell LAN Driver 10.12.8.3 1.9 MB 2008/12/08
Modem Foxconn Modem Driver 7.60.00 2.1 MB 2008/12/08
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 9.0.1.0 10.7 MB 2008/12/08
VGA ATI VGA Driver 8.4.0.2 74.2 MB 2008/12/08
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 7.2.0.208 2.9 MB 2008/12/08
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.102.15.61 2.9 MB 2008/12/08 
driver acer, driver máy tính acer,  hỗ trợ

Windows XP
Audio Realtek Audio Driver 5.10.0.5423 37.0 MB 2008/12/08
Bluetooth Broadcom Bluetooth Driver 5.1.0.3300 96.6 MB 2008/12/08
Camera Bison Camera Driver 7.32.701.07 5.6 MB 2008/12/08
Camera Suyin Camera Driver 5.7.29.500 7.0 MB 2008/12/08
Cardbus ATI Card Bus Driver 5.10.1000.6 4.7 MB 2008/12/08
CardReader O2 Card Reader Driver 1.0.2.8 1.5 MB 2008/12/08
CPU AMD CPU Driver 1.3.2 2.7 MB 2008/12/08
Fingerprint Acer Fingerprint Driver 3.0.1.1 81.7 MB 2008/12/08
FIR Acer FIR Driver 1.0 4.2 KB 2008/12/08
Lan Marvell LAN Driver 10.12.8.3 1.9 MB 2008/12/08
Modem Agere Modem Driver 2.1.77.9 677.7 KB 2008/12/08
Modem Conexant Modem Driver 7.62.00 3.6 MB 2008/12/08
TouchPad Synaptics Touchpad Driver 8.2.9.0 5.2 MB 2008/12/08
VGA ATI VGA Driver 8.473.0.0000 129.8 MB 2008/12/08
Wireless LAN Atheros Wireless LAN Driver 5.3.0.45 2.7 MB 2008/12/08
Wireless LAN Broadcom Wireless LAN Driver 4.100.15.5 2.6 MB 2008/12/08
 

Độ an toàn của Driver cho Acer TravelMate 4520 – Driver máy tính acer

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver cho Acer TravelMate 4520 – Driver máy tính acer mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm down load Driver cho Acer TravelMate 4520 – Driver máy tính acer để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *