[DOWNLOAD]

Bộ Driver Acer Aspire 8930G đây là một bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và driver này hỗ trợ cho Windows Vista. 

Bộ Driver Acer Aspire 8930G đây là một bộ trình điều khiển dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và driver này hỗ trợ cho Windows Vista.

Driver Acer Aspire 8930G

Driver Acer Aspire 8930G – Driver máy Acer

AcerLAppFix_v1.0.1.0.zip Windows XP

eNet v2.06.3005_pvl.zip Windows Vista

Modem_Foxconn_T60M955_v7.70.00.52_Vistax64.zip Windows Vista

Modem_LSI_T60M951.41_v2.1.87_Vistax32.zip Windows Vista

Modem_LSI_T60M951.41_v2.1.87_Vistax64.zip Windows Vista

DiskFormatDT_V1-1D.iso Windows XP

AHCI_Intel_v8.5.0.1032_Vistax32x64.zip Windows Vista

Audio_Codec_Realtek_ALC268_ALC885_ALC889_v6.0.1.5618_v5.10.0.5618_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

Camera_Utility_Bison_0.3M DV_v2.0.0.17_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

Camera_Utility_Suyin_0.3M DV_v2.0.8.3_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

Camera_Utility_Suyin_1.0M DV_v3.0.6.3_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

CardReader_Silicon_JMB385_vR1.00.12.07_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

CIR_ITE_IT8512E_v5046_1.6_Vistax32x64.zip Windows Vista

LAN_Atheros_AR8121_v1.0.0.30_v1.0.0.23_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

LaunchManager_Dritek_Kilimanjaro2_v2.0.0.2_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

LaunchManager_Dritek_Teton2_v2.0.00_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

Modem_Foxconn_T60M955_v7.70.00.52_Vistax32.zip Windows Vista

NB_Chipset_Intel_GM975_8.7.0.1007_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

NB_Chipset_Intel_GM975_8.7.0.1007_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

TV Tuner_AverMedia_A310_v1.1.x.29Direct_Vistax32x64.zip Windows Vista

VGA_ATI_M86_8.479.1.1_Vistax32x64.zip Windows Vista

Touchpad_Synaptics_v10.2.4.1_Vistax32x64.zip Windows Vista

VGA_Intel_GM975_v7.15.10.1527_Vistax32.zip Windows Vista

VGA_Intel_GM975_v7.15.10.1527_Vistax64.zip Windows Vista

WLAN_Broadcom_T77H030_v4.170.64.5_Vistax32x64_.zip Windows Vista

Bluetooth_Foxconn_BT2.0_v6.0.1.5000_Vistax32x64.zip Windows Vista

VGA_nVidia_9PGS_9PGE2_9EGE_v7.15.11.7626_Vistax32.zip Windows Vista

VGA_nVidia_9PGS_9PGE2_9EGE_v7.15.11.7626_Vistax64.zip Windows Vista

FingerPrint Utility_ABIG Validity_v6.0.00.15_Vistax32x64_XPx32x64.zip Windows Vista

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 8930G

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 8930G mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 8930G để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *