[DOWNLOAD]

Bộ Driver Acer Aspire 2010 là một bộ trình điều khiển miễn phí dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows XP. 

Bộ Driver Acer Aspire 2010 là một bộ trình điều khiển miễn phí dành cho máy tính xách tay hiệu Acer và nó hỗ trợ cho Windows XP.

Driver Acer Aspire 2010 for XP

Driver Acer Aspire 2010 for XP – Driver máy tính Acer

Acer Preload Security Patch for Windows XP  (Dung lượng: 102.447 KB)
Mô tả: tháo file nén, chạy file khi Windows chưa đăng ký và xóa file LunchApp.ocx

 Bluetooth Drivers v1.4.2.8 (Dung lượng: 20208.772 KB)

 Broadcom LAN Driver (Dung lượng: 3486.022 KB)

 Intel Chipset Driver v5.1.0.1008 (Dung lượng: 1351.914 KB)

 Intel wireless 802.11g driver v8.1.0.26 (Dung lượng: 15800.6 KB)

 Intel 2200BG WLAN driver v9.0.0.60 (Dung lượng: 45573.553 KB)

 Infrared Driver v5.1.2462.0 (Dung lượng: 884.503 KB)

 Modem Driver v2.1.36 (Dung lượng: 684.16 KB)

 Launch Manager v1.08d (Dung lượng: 726.835 KB)

 PCMCIA Driver v1.11.01 (Dung lượng: 190.578 KB)

 VGA Drivers (Dung lượng: 30830.449 KB)

 Touchpad Driver v7.10.2 (Dung lượng: 6497.553 KB)

 Wireless Driver v8.0.12.20000 (Dung lượng: 10245.736 KB)

 Realtek Audio Driver v5.10.0.5490 (Dung lượng: 22871.062 KB)

  4-in-1 Card Reader Driver v1.17r019 (Dung lượng: 5187.858 KB)

 Post Acer Disk Formatter CD ISO Image (Dung lượng: 220188.672 KB)

Độ an toàn của Driver Acer Aspire 2010 for XP

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Driver Acer Aspire 2010 for XP mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Driver Acer Aspire 2010 for XP để sử dụng.

Đánh giá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *