Saturday, July 20, 2024
Chuyên download phần mềm, games, văn bản, đề thi

Download SQLiteManager

[DOWNLOAD] SQLiteManager là 1 công cụ dùng để quản lý các dữ liệu dựa trên cơ sở Database ( Tựa…

By admin , in Internet & Email Tiện ích khác , at Tháng Ba 25, 2020

[DOWNLOAD]

SQLiteManager là 1 công cụ dùng để quản lý các dữ liệu dựa trên cơ sở Database ( Tựa như Microsoft Access và Apple Spread sheet) cho SQLite2 and SQLite3.

Giới thiệu về phần mềm SQLiteManager

SQLiteManager là 1 công cụ dùng để quản lý dữ liệu dựa trên cơ sở Database ( Tựa như Microsoft Access và Apple Spread sheet) cho SQLite2 and SQLite3.

SQLite2 and SQLite3 là 1 thế hệ tiếp theo của GUI ( chương trình cũng dễ quản lý dữ liệu) nhưng nó hoàn toàn khác bởi khả năng dễ sử dụng và tốc độ của nó.

SQLiteManager

SQLiteManagerQuản lý cơ sở dữ liệu

SQLiteManager cho phép bạn mở và làm việc được với sqlite 2.x, sqlite 3.x. SQLite Manager cho phép bạn tạo nên các nhiều thứ giống như Microsoft Access như là: Table, views, triggers, indexex. Nó còn cho phép bạn cập nhật dữ liệu bằng nhiều cách trong đó có lệnh SQL.
SQLiteManager còn cho phép hệ thống bạn chấp nhận bất kỳ định dạng nào cho các hình ảnh của bạn cần( thừong là để xuát bản dữ liệu).

Độ an toàn của SQLiteManager

Chúng tôi đã phân tích phiên bản SQLiteManager mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download SQLiteManager để sử dụng.

Đánh giá