[DOWNLOAD]

Martik Mpeg Video Joiner 1.0 là một ứng dụng nhỏ nhưng mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng nối nhiều tập tin MPEG mà không cần nén. Chương trình rất dễ sử dụng với sự hỗ trợ kéo thả. 

Martik Mpeg Video Joiner 1.0 là một ứng dụng nhỏ nhưng mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng nối tập tin MPEG mà không cần nén. Chương trình Martik Mpeg Video Joiner 1.0 rất dễ sử dụng với sự hỗ trợ kéo thả.

 

Martik Mpeg Video Joiner 1.0

Martik Mpeg Video Joiner 1.0 – phần mềm nối file MPEG

Các bước sử dụng Martik Mpeg Video Joiner 1.0:

– Thêm MPEG vào danh sách bằng cách nhấp vào nút “Add Video” hoặc kéo thả tập tin vào danh sách- Với Martik Mpeg Video Joiner 1.0 vếu muốn thay đổi trình tự cac tập tin, chọn một mục trên danh sách, sau đó nhấp vào nút “Up” hoặc “Down”- Nhập tên tập tin đầu ra- Nhấp vào “Join” để sáp nhập các tập tin- Nhấp vào “Preview” để xem trước tập tin đầu ra

 

 

Độ an toàn của Martik Mpeg Video Joiner 1.0

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Martik Mpeg Video Joiner 1.0 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Martik Mpeg Video Joiner 1.0 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *