[DOWNLOAD]

Jedit X 2.19 là phần mềm biên tập mã code trên nền Java dành cho các lập trình viên. jEdit cũng có thêm các plugin mở rộng, được cập nhật tự động. 

Jedit X 2.19 là phần mềm biên tập mã code trên nền Java dành cho các lập trình viên. jEdit cũng có thêm các plugin mở rộng, được cập nhật tự động.

Download Jedit X 2.19

Download Jedit X 2.19Biên tập mã trên nền JaVa

Nhờ vào hệ thống phụ kiện, Jedit X 2.19 còn hỗ trợ một số ngôn ngữ khác như Perl, PHP, Python, và Ruby, kể cả những ngôn ngữ ít phổ dụng như Rexx, LaTeX, và Prolog. Có khá nhiều công cụ định dạng và chạy shell thực thi mã ngay trong jEdit.
Ngoài những tính năng hấp dẫn trên dành cho các lập trình viên chuyên nghiệp, jEdit cũng hỗ trợ hàng loạt tác vụ thông thường khác, như xử lý text, HTML, XML vv…

Tổng Hợp

Độ an toàn của Jedit X 2.19 phần mềm biên tập mã code

Chúng tôi đã phân tích phiên bản Jedit X 2.19 phần mềm biên tập mã code mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download Jedit X 2.19 phần mềm biên tập mã code để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *