[DOWNLOAD]

InstalledCodec 1.02 là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn liệt kê hết danh sách các codec và bộ lọc DirectShow đã cài trên máy tính của bạn. 

InstalledCodec 1.02 là một tiện ích nhỏ gọn cho phép bạn liệt kê hết danh sách các codec và bộ lọc DirectShow đã cài trên máy tính của bạn. Đối với mỗi thành phần, nó sẽ liệt kê các thông tin về tên, loại, trạng thái hiện thời, thời gian cài đặt/điều chỉnh, mô tả, tên công ty, tên file, …InstalledCodec 1.02 cũng cho phép bạn tắt hoặc bật bất kì 1 codec/DirectShow nào và có thể xuất ra file text/xml/html.

InstalledCodec 1.02

Giao diện phần mềm InstalledCodec 1.02

 

Theo InstalledCodec 1.02

Độ an toàn của InstalledCodec 1.02

Chúng tôi đã phân tích phiên bản InstalledCodec 1.02 mới nhất trên 20 trình quét virus nổi tiếng hàng đầu, phần mềm này không có virus vì vậy bạn hoàn toàn yên tâm Download InstalledCodec 1.02 để sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *